”Artvin’deki Hukuk Dışı Maden Faaliyetine Geçici Değil, Süresiz Son Verilmeli”

TBB HÜKÜMETE VE ARTVİN İL’İ YÖNETİCİLERİNE SESLENDİ

“Sizin Göreviniz, Artvin’deki Hukuk Dışı Maden Faaliyetine Geçici Değil,

Süresiz Son Vermektir”

Haber:Hayati Akbaş

ARTVİN-Cerattepe’de incelemelerde bulunmak üzere Artvin’e gelen TBB Çevre Ve

Kent Hukuku Komisyonu başkanı Av. Ali Arabacı ile komisyon üyeleri, yaptıkları

basın açıklamasıyla maden faaliyetlerine son verilmesi çağrısında bulundular.

Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Ali

Arabacı ile Komisyon üyeleri Av. Eralp Atabek, Av. Erol Çiçek ve Av. Yakup

Okumuşoğlu, Cerattepe’de kurulması planlanan maden şirketinin şantiye alanında

incelemelerde bulunmak üzere Artvin’e geldi. Bölgede incelemelerde bulunan heyete,

TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. İzzet Varan, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe

Karahan, Dernek Avukatı Bedrettin Kalın ve Dernek yöneticileri de eşlik etti. Heyet,

incelemelerin ardından Artvin kent merkezinde basına bir açıklama yaptı.

Heyet adına konuşan TBB Yönetim Kurulu Üyesi, Çevre ve Kent Hukuku

Komisyonu Başkanı Av. Ali Arabacı şunları söyledi:

“Türkiye çevresi, Anayasanın emredici kurallarının varlığına karşın, koruma bir

yana, sürekli yağmalanır hale gelmiştir. Neoliberal küresel ekonomik sistemin doğada

yarattığı felaketler saklanamayacak haldedir. Artvin de bu yağmadan payını

almaktadır. Artvin İl merkezinin bir bölümünü de içine alan birinci derece doğal sit ve

arkeolojik sit alanları, milli park alanları, turizm koruma ve gelişim bölgeleri, Artvin ili

içme suyu havzaları ile çevrili ve tamamen devlet ormanları ile kaplı 4 bin 406

Hektarlık devasa bir alan madencilik faaliyeti için yok edilmek istenmektedir. Bu

alanda yapılacak madencilik faaliyeti, Artvin ilinin su kaynaklarını zehirleyecek,

ormanlarını yok edecek, heyelanlara sebep olacak, giderek Artvin ilini yaşanılır

olmaktan çıkaracaktır. Artvinliler kentleri ve yaşama alanlarını madenci şirketlerin

çıkarlarına karşı korumak için yıllardır hukuk mücadelesi vermektedir. Artvinliler

yaşam alanlarının korunması için açtıkları her davayı kazanmışlar, Mahkemeler her

defasında Artvinlilerin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama haklarının varlığının

korunması yönünde kararlar vermişlerdir. Son olarak, Rize İdare Mahkemesi

tarafından verilen karar ile, planlanan maden faaliyetinin, Artvin ilinin, yöre sakinleri

açısından, yaşam alanı olmaktan çıkacağı tespit edilmiş ve maden projesine ilişkin

ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmiştir. Mahkeme,” Ya Artvin, Ya da Maden”

seçenekleri karşısında, özel şirket sahiplerinin kazancını değil, Artvinli yurttaşların

yaşama hakkının korunmasını tercih etmiştir. Hukuk, kamusal çıkarları temel alarak,

kişisel çıkarlara karşı Artvinliyi korumuşsa da, yargı kararlarını uygulamakla, uyumlu

ve dengeli bir çevreyi ve çevre sağlığını korumakla görevli idare, bu anayasal

görevlerini yerine getirmek yerine, yatırımcı şirketle tam bir işbirliği içinde, yeni bir

idari karar alarak, meşru savunma halindeki Artvin halkına karşı, binlerce polisi ve

askeri karşısına çıkartabilmiş, şiddet kullanmak sureti ile orman alanının işgal

edilmesinin, ağaçların kesilmesinin önünü açmıştır.

Sağlıklı yaşam hakkını ve kentini savunmak isteyen Artvinli yurttaşlara polis ve

asker tarafından baskı ve şiddet uygulanırken madenci şirketin korunduğu, kollandığı

açıktır. Ne yazık ki idare, 30 bin Artvinlinin yaşamsal çıkarları yerine, her alanda

kendisi ile iş ve eylem birliği içindeki şirketin ve onun sahiplerinin çıkarlarını koruma

yolunu seçmiştir. Her ne kadar, Artvin halkının onurlu direnişi sonucu, madencilik

faaliyeti, koşullu olarak durdurulmuşsa da, bu durdurma kararını yürütme organının

değil, kendisine başvurulan mahkemenin vermesini tercih ederdik. Umut ederiz ki,

bundan sonra ki yargı süreci, yargıda bağımsızlık ve tarafsızlık kuralları içinde, adil

yargılanma hakkına ve hak ve adalete uygun şekilde devam eder.

Türkiye Barolar Birliği olarak buradan hükümete ve Artvin ili yöneticilerine, bir

kez daha seslenmek istiyoruz. Sizin göreviniz, yargı kararlarının gereğini yerine

getirmek, hukuk devleti kurallarına uygun davranmaktır. Sizin göreviniz, Artvin’deki

hukuk dışı maden faaliyetine geçici değil, süresiz son vermektir. Sizin göreviniz,

kamunun polisi ve askeri ile özel çıkarları değil, kamunun ortak çıkarlarını korumaktır.

Sizi, Artvin Cerattepe’deki hukuk dışı işgale bütünüyle son vermeye çevre illerden

getirilen tüm polis ve askeri bölgeden geri çekmeye, Artvin’i ve Artvinlileri rahat

bırakmaya çağırıyoruz. Ve sizi, Artvin halkından özür dilemeye çağırıyoruz.”