“MESANE TÜMÖRÜNÜN BİLİNEN EN ÖNEMLİ SEBEBİ SİGARA”

“MESANE TÜMÖRÜNÜN BİLİNEN EN ÖNEMLİ SEBEBİ SİGARA”

Günümüzde prostat kanserinden sonra erkekler arasında en sık görülen kanser tipinin mesane

kanseri olduğunu belirten Op. Dr. Mehmet Sarıer, bu tümörün en büyük nedenininse sigara

olduğunu söyledi.

Mesane tümörlerinin tüm kanserlerin yüzde 5 ila 10’nunu oluşturduğunu söyleyen Medical

Park Antalya Hastane Kompleksi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Mehmet Sarıer, “Tanı

konulan hastaların yüzde 90’ı 60 yaş üstüdür. Yani ileri yaş hastalığı olduğu gibi erkeklerde 3

kat daha sık görüldüğünü söylemek mümkün. Bu tümörlerin bilinen en önemli sebebi de

sigaradır” diye konuştu.

2f757ca0-f26a-4961-90ea-595ff2927fdc

“TEDAVİ, TÜMÖRÜN ORTADAN KALDIRILMASI YÖNÜNDE OLMALI”

Mesane tümörlerinin yüzde 98’nin kötü huylu olduğunu belirten Op. Dr. Sarıer, bu nedenle

tedavinin her zaman tümörün ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunun altını çizdi. Op. Dr.

Sarıer, “Tanı için tam idrar tetkiki, üriner sistem ultrasonografisi ve gerekirse ilaçlı böbrek

filmi çekilmedir. Ancak en kesin tanı yöntemi sistostopidir. Ultrasonografide ya da böbrek

filminde kitle tespit edildiğinde sistoskopi yapılması en doğru yaklaşım olacaktır” dedi.

“KLİNİK EVRELEME YAPILMASI ÖNEMLİ”

Mesane tümörü ameliyatında hastanın tedavisinde ilk seçeneğin TUR (Transüretral

Rezeksiyon) ameliyatı olduğunun altını çizen Op. Dr. Sarıer, “Bu yöntemle, idrar kanalından

endoskopla girilerek mesane içerisindeki tümörün temizlenmesi amaçlanır. Böylece hem

patolojik değerlendirme hem de klinik evrelemenin yapılabilmesi için gereklidir. Çünkü

tümör dokuları mesane kas dokusuna kadar ulaşmışsa tedavi farklı olacaktır” şeklinde

konuştu.

“YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE İLAÇ ALTIN STANDART”

Mesane kas dokusuna atlamış tümörün tedavisindeki temel yaklaşımın cerrahi olması

gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Sarıer, “Yüzeyel mesane tümörlerindeyse, mesane içerisine

ilaç altın standarttır. Mesane içerisine belli bir süre yine belirli aralıklarla ilaç uygulaması

yapılır. İlaç uygulamasının amacıysa, tümör nüksünü önlemek ve TUR sonrası kalıntı

tümörleri temizlemektir” ifadelerini kullandı.

“AMELİYAT SONRASI KONTROL ŞART”

Yüzeyel mesane tümöründe takip konusunda da açıklamalarda bulunan Op. Dr. Sarıer

sözlerine şöyle devam etti: “TUR ameliyatı sonrası ilk yıl 3 ayda 1, ikinci yıl 6 ayda 1, 2 ila 5

yıl arası da yılda 1 kez sistoskopi kontrolü yapılması gerekmektedir. Ayrıca mesane

tümöründe radyoterapi yani ışın tedavisi ve kemoterapinin etkinliği nispeten düşüktür.”