TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ 3 MİLYONA ULAŞTI

TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ

3 MİLYONA HABERLERİ İSE

2 BİNE ULAŞTI

Türkiye’de 2015 yılında tüketici şikâyet sayısı Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalara göre 3 milyona ulaşırken, Medya

Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu araştırmaya göre, 2015 yılı Ocak

ayından bu yana tüketici şikâyetleri konusunda yazılı basında 2 bine yakın

haber çıktığı belirlendi. Tüketiciler Birliği’nin açıklamalarında tüketici

şikâyetleri arasında ilk sırada yer alan bankacılık ile ilgili şikâyetler

hakkında yazılı basına 1.345 haber yansırken, ikinci sırada yer alan ayıplı

mallar ile ilgili şikâyetler hakkında ise 318 haber çıktığı tespit edildi.

Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi

kapsayan incelemesine göre, tüketicilerin hakları ile ilgili 4 bine yakın

haber çıkarken, tüketicilerin sorunlarının gündeme getirildiği “Tüketici

Koruma Haftası” ile alakalı ise yazılı basında 180 haber yayınlandığı

belirlendi.