milyonlarca-kisiyi-etkileyecek-olan-torba-yasa-yasalasti-184326

10 bin den fazla kişinin işine son

Torbadan 3 OHAL kanunu daha çıktı.Kısa süre önce yayınlanan beş KHK’nın ardından Resmi Gazete’de 672, 673 ve 674 sayılı üç yeni KHK daha yayınlandı. Yapılan değişiklikler madde madde şöyle:

672 sayılı kanun hükmünde kararname

* Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi, kamudaki görevlerinden çıkarıldı. Çıkarılan personeller arasında 7 bin 669 emniyet, 323 jandarma ve iki Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile 24 merkez valisi de var. Çıkarılan devlet memurlarının sayısı toplamda 50 bin 875’i buldu.

* Çıkarılan personeller bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek.

* Silah ruhsatları, pilotluk lisansları ve gemi adamlığına ilişkin belgeleri iptal edilecek.

* Kamudan çıkarılanlar özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Pasaportları iptal edilecek.

673 sayılı kanun hükmünde kararname

* Daha önce kendi istekleriyle emekli olan hakim ve savcılar mesleğe dönebilecek. İki ay içinde başvuru yapan ve mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olanlar yeniden hakim ve savcı olabilecek.

* Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyelikleri sona erdi. Buna göre 10 gün içinde yeniden usüle göre seçim yapılacak.

* Yurdışında öğrenim gören öğrencilerden, ‘FETÖ/PDY’ üyeliği ve irtibatı olan 158 öğrencinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

* 53 özel okul ile bir özel öğrenci yurdu, 667 sayılı KHK ile kapatılan özel öğretim kurumları listesinden çıkarıldı.

674 sayılı kanun hükmünde kararname

* Adli Tıp Kurumu bünyesinde ‘Adli Bilişim İhtisas Dairesi’ kuruldu.

* Adli Tıp Kurumu merkez teşkilatına 171, taşra teşkilatına ise 121 olmak üzere 292 kadro eklendi.

* 673 sayılı KHK ile pasaportları iptal edilen kişilerin eşlerinin de pasaportları gerekli görülürse İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilecek.

* OHAL süresince iflas erteleme kararı verilemeyecek. Yine OHAL süresince herhangi bir tedbir kararı da verilemeyecek, verilmişse derhal kaldırılacak.

* Dershaneler ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde 14 Mart 2014 itibarıyla eğitim personeli olarak çalışmakta olup 1 Ocak 2014 itibarıyla en az altı yıl sigorta primi ödenenler, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan öngörülen diğer koşulları taşımak suretiyle altı ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı oldukları takdirde, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanabilecek.

* Belediye ve bağlı idarelerin terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağladığı gerekçesiyle valilik tarafından belediye veya bağlı idare taşınırlarına, bölgenin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulabilecek.

* KHK yayınlanmadan önce terör örgütlerine aidiyeti veya irtibatı nedeniyle kayyum atanan kurumlardaki kayyumların görevleri sona erdi. Buna göre, bu kurumların satış ve tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılacak.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *