Ormanlarda yapılaşmanın önünün açılmasına tepki ,

Uykur’dan doğanın talan edilmesine tepki

İYİ Partili iş insanı Mehmet Ali Uykur, kentlerin çevresel adalet, kültürel gelişim, ekonomik refah ve hakkaniyetli bölüşüm ilkeleri arasında denge gözetilerek planlanması gerektiğini vurguladı

İYİ Partili iş insanı Mehmet Ali Uykur, ormanlarda yapılaşmanın önünün açılması, kıyıların rant merkezi haline getirilmesine tepki gösterdi.
Muğla’nın Köyceğiz Gölü kıyılarında yaşanan tahribata işaret eden Uykur, Köyceğiz’in doğası ile var olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Doğal güzelliklerimizin olduğu yerlerde ne yazık ki plansız, imarsız yapıların sayısı artıyor. Doğal kaynaklarımızın, ormanlarımızın, kıyılarımızın, göllerimizin, akarsularımızın bir kişinin ya da çevrenin çıkarı için ranta açılması kabul edilemez. Çevre, adil olmayan bir şekilde toplumun hiçbir kesiminin lehine veya aleyhine yapısal bir durum oluşturmamalıdır. Çevre sorunları yaşanabilir doğal ortamı tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal adaleti de açık bir şekilde zedelemektedir. Şehir planlamaları en temelde kentsel ve çevresel adalet, kültürel gelişim, ekonomik refah ve hakkaniyetli bölüşüm ilkeleri arasında denge gözetilerek planlanmalıdır. Doğamızın korunmasında hepimize büyük görevler düşüyor.”