ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN UYGAR ULUSU EĞİTİM YARATIR

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
UYGAR ULUSU EĞİTİM YARATIR

YAHYA AKSOY

“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür bağımsız şanlı,yüce bir toplum halinde yaratır ya da tutsaklığa yoksulluğa
sürükler.” ATATÜRK
“…Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan, halkı eğit.” Kuan TZU (İ.Ö.1000)
Bir ülkenin zenginliği eğitimli insan gücüdür. Yer altını, yer üstünü ve insan gücünü geliştirerek yüceltir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti çağdaş eğitim temelinde bir uygarlık projesidir.
TBMM tarafından kabul edilen yeni Türk harflerinin, kısa bir zamanda ve kolay surette her ferdin ve büyük
halk kitlelerinin süratle okur yazar hale getirmek maksadı ile her Türk vatandaşının üye olarak kabul
edildiği, ” Millet Mektepleri Teşkilatı” kuruldu. Teşkilât talimatnamesinin 4.maddesi: “Bu teşkilatın reisi
umumiliğini ve Millet ‘Mektebi’nin Baş muallimliğini Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hz. Kabul
buyurmuşlardır…”
ATATÜRK’ÜN ” Millet mektepleri baş öğretmenliği’ ni” kabul ettiği 24 Kasım tarihini esas alan MEB,ülkemize
özgü olarak, bu tarihi “ÖĞRETMENLER GÜN” olarak belirlemiştir.
UNECO ve İLO örgütlerinin önerileri üzerine ,5 Ekim 1966 tarihinde “Öğretmenlerin statüsüne ilişkin
tavsiye kararı alan Birleşmiş Milletler teşkilatı, 5 Ekim 1994’de 5 ekim tarihini “DÜNYA ÖĞRETMENLER
GÜNÜ ” olarak ilân etmiştir. 100 ‘e yakın ülkede bu tarih, “Dünya Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır.
“…Okul,genç kafalara,insanlığı saymayı,ulus ve ülkeyi sevmeyi,bağımsız yaşamayı öğretir;bağımsızlık
tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için tutulması gereken en doğru yolu öğreten okuldur.ülkemiz
içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ileriliklerin vakit yitirilmeksizin yayılması ve gelişmesi gereklidir. En
önemli ve verimli ödevlerimiz öğretim ve eğitim işleridir.Bu işlerde başarıya ulaşmamız gerekir. Bir ulusun
gerçek kurtuluşu ancak bu yoldadır. Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek can, tek düşünce olarak belirli
bir program üzerinde çalışmamız gerekir.İleri ve uygar bir ulus olarak yaşayacağız…” ATATÜRK
Eğitim yakın çevreden başlar,aile,okul,öğretmen ile ülkeye ve dünyaya açılır.Cehalet insanlık için büyük
tehlikedir
Atatürk 1924 yılında, ” nereden esin ve kuvvet ” aldığı sorusuna karşı şöyle demiştir: ” …İlk esin, ana- baba
kucağından, sonra okuldaki eğiticinin dilinden, vicdanından, eğitiminden alınır./Gerek askerî yaşamımın ve
gerek siyasî yaşamımın bütün dönem ve bölümlerini işgal eden mücadelelerimde daima hareket kuralım,
milli iradeye dayanarak milletin ve vatanın ihtiyaç duyduğu amaçlara yürümek olmuştur.” 1920
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğü ve önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti,halkçı kitlesel seferberlikle
çağı yakalamayı ve onu aşmayı hedeflemiştir.”…Ne zaman milletimin bireylerinden birkaçının yüzüne
baksam, oradan ruh ve vicdanıma gelen ışık, benim için en değerli bir ilham ve verim kaynağı oluyor…”
1923
“Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile
insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız.” 1924
.” Bizim kuvvetimiz,milletin güven ve itimadıdır” diyen Büyük önder Atatürk “Ben ve benimle beraber
olanlar, hedefimizin yüceliğine,yolumuzun doğruluğuna eminiz” sözleriyle,kararlılığını ve hedeflerini
vurgulamıştır. 1925
“Aç kapıyı,bekle bizi/Hep beraber gelen biz/Kol kolayız el eleyiz/Yoldayız biz, gelecek biziz/Soran biziz,
bulan biziz/Soru biziz, cevap biziz/Merak edip araştıran/Dünyalar keşfedeniz/Oyun biziz, müzik biziz/Koşan
biziz, duran biziz/Yürekteki rengi bulup/Hep yeniden resmederiz/Tohum biziz,toprak biziz/Güneş biziz,
yağmur biziz/Her gün biraz daha büyüyorken/Çiçeklenip açan biziz/Yarınlarsa hep baktığın/Bir umutsa
aradığın/O da biziz, o da biziz.” Nil Karaibrahimgil
“Umut biziz ve gelecek biziz” diyen çocuklarımızın yeteneklerini bilgi, bilinç ve eğitimle yüceltmeliyiz.
Geleceğimizi gençler şekillendirecekler. Bilim ve teknoloji projeleri üretme yarışmasına girmeliler.Nobel
ödülü alan Aziz Sancar yolunu izlemeliler.
“Umut biziz ve gelecek biziz” diyen çocuklarımızın yeteneklerini bilgi, bilinç ve eğitimle yüceltmeliyiz.
Geleceğimizi gençler şekillendirecekler. Bilim ve teknoloji projeleri üretme yarışmasına girmeliler.Nobel

ödülü alan Prof.Dr. Aziz Sancar yolunu izlemeliler. Prof.Dr. Bozkurt Güvenç, “Eğitim yol ise; kültür,
yolcunun hayat boyunca yaşayarak öğrendiklerinin tümüdür” demekte.Kitaplar bu alanda en önemli
kaynaklardır.. Her kitap hayata açılan bir penceredir. Okuyan çocuk kafası aydınlanır ve dünyayı aydınlatır..
“Medeniyet doğru giden yol ise/Hürriyette berrak duran göl ise/ Sulanan ziraat nerde bol ise/ Bereket oraya
verilir oğul…”..Fikirle savaş yap fikirle yarış…” diyor Âşık İbrahim Güleç…
Düşünmekten , tartışmaktan çözümler üretmekten , başarının ve bereketin nereye verileceğini anlayarak
her alanda projeler üretilmeli ve eğitim uygulamaları yapılmalıdır. Çağı yakalamak ve geçmek, bilim ve
teknoloji yarışında kazananındır.
Yurt içinde ve dışında büyük ilgiyle karşılanan köy enstitüleri hakkında, kitaplar çıkmış ve tezler hazırlanmıştır.Colombia
Üniversitesi’nde Fay Kirby, “Köy enstitüleri ve Tonguç’un fikirleri ve eğitimle ilgili görüşleri ” üzerinde doktora tezi hazırlamış ve
onun, ” Türkiye ‘nin eğitim tarihinde değil, dünya eğitim hareketleri içinde de çığır açıcı, büyük bir eğitimci olduğunu” belirtmiştir.
Pazarören Köy Enstitüsü mezunu Hamdi Ünal ve Mehmet Ayyıldız öğretmenlerimiz, Boğazlyan Oğulcuk köyüne gelerek çok sayıda
başarılı öğrenci yetiştirmiş ve UNESCO tarafından dünyaya örnek olarak gösterilmiş olan bir uygulama bahçesi kurmuştur. Bütün
köy enstitüsü mezunu öğretmenleri onların şahsında saygı ile selamlıyorum. Sayın Prof.Dr.Yahya ve Emine Akyüz, Mustafa Gazalcı,
Dr.Niyazi Altunya, Mehmet Ayhan ve daha yüzlerce eğitimci, vakıf, dernek ,yazdıkları eserler ve yaptıkları hizmetlerle eğitim tarihine
not düşmekteler. Hepsini gönülden kutluyoruz.
“Efendiler, milletimizin amacı, milletimizin ülküsü, bütün dünyada tam manasıyla medeni bir toplum
olmaktır… Medeniyet yolunda yürümek ve başarılı olmak yaşamak için şarttır.Akıl ve bilim benim
rehberimdir. Her alanda kendimiz olmalıyız.” diyen, dünyaya örnek eğitimci Atatürk’ün görüşlerini temel
almalıyız. Eğitimi, bilim, enerjiyi ve teknolojiyi gelişen dünya koşullarına göre, yerinde zamanında ülkemiz
ve insanımız yararına nasıl kullandığımızı tartışmalı ve yeni projeleri uygulamaya geçirmeliyiz.
Dünyada eğitim teknolojiler ve projeleri kongreleri düzenlenmekte. Bu alanda yetkili ve sorumlu olanlara büyük
görevler düşmektedir. Kara tahtadan robot öğreticilere ve dijital eğitime giden dünya gerçeği ve geleceği iyi
görülmeli…!
Başöğretmen Atatürk’ü saygı ile selamlayarak, görev başında şehir düşen tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle
anarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor ve tüm sorunlarının acilen çözülmesini  temenni ediyoruz.