”Sosyal güvenlik yasası ACİLEN DEĞİŞMELİDİR”

Birleşik Kamu İş Federasyonu, yayınladığı bildiriyle ”SGK Yasasının bir an önce değiştirilerek Emeklilerin düşük maaş almalarının önüne geçilmelidir” denildi.

İntibak yasası ile birlikte aylık
bağlama oranı ve kıdem tazminatının  yeniden düzenlenmesinin de istenildiği bildiri şöyle:

-Emeklilik ve Sosyal Güvenlik: Temel Vazgeçilmez Bir İnsan Hakkıdır

Sosyal güvenlik ve emeklilik, bir toplumda ekonomik kalkınmaya paralel olarak
sosyal refah düzeyinin korunması ve sürdürülmesi bakımından en temel ihtiyaçların başında
gelmektedir. Sosyal güvenlik ve emeklilik sistemine sosyal anlayış doğrultusunda bir hak
mı? , yoksa sosyal devlet anlayışının tasfiye sürecine uygun yükümlülük olarak mı
bakılmaktadır. Bu iki anlayış arasındaki temel fark, sosyal devlet anlayışında, sosyal
güvenlik ile emeklilik temel bir hak ve kamusal hizmet iken, jandarma devlet anlayışında ise
bir yükümlülük ve özel mal hizmet gibi görülmektedir. Anayasamızda emeklilik ve sosyal
güvenlik bir hak iken, 26 Mayıs 2006 tarihli 5502 sayılı sosyal güvenlik yasasında bir
yükümlülük olarak düzenlenmiştir. İşte bu anlayış, bugün emeklileri, insanca yaşayacağı
yaşam hakkı, sosyal güvenlik ve emeklilikten mahrum ederek, yoksulluğa ve açlığa mahkûm
etmiştir.
Siyasi iktidarın neo-liberal politikaları; sağlıkta dönüşüm adı altında emeklilik ve sosyal
güvenliği bir hak olmaktan çıkarıp, yükümlülüğe dönüştürmüştür, Bunun sonucunda bir
yandan emeklilik yaşı uzatılarak mezarda emeklilik anlayışı, diğer yandan emeklilik
ikramiyeleri, tazminatları ve maaş bağlama oranı insanca yaşanır düzeyden çok, ciddi refah
kayıplarıyla açlığı ve yoksulluğu getirmiştir. Bugün emekliler yoksulluk ve açlık sınırının
altında yaşamaktadırlar. Siyasi iktidarın 2000 yılı öncesi olduğu gibi aylık bağlama oranını
%70 e, kıdem tazminatı tavanını asgari ücretin 7,5 katına çıkartması gerekir. 2002 yılında
emekli olan işçi kıdem tazminatı olarak minimal 1.750.000 TL alırken aynı işçi 2023 yılında
500.000 TL kıdem tazminatı almaktadır. 2002 yılında bir işçi aldığı kıdem tazminatı ile
838.000 dolar alırken, bugün emekli olan işçi sadece 25.000 dolar almaktadır.
Tüm çalışanlara emekli olurken aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar aldıkları ücretin
%70’i iken bu oran 2000 – 2008 arası %55’e, bugün ise %35’e, prim gün sayısı 5000 ise
%27.7 çekilmiştir. 2000 yılında emekli olan bir çalışanın, 1000 TL ücret aldığını
varsayıldığında, o dönemki emekli maaşı 700 liraydı. 2000 yılından sonra 1000 lira ücret
alan bir kişi 2008 yılına kadar emekli olduğunda 550 lira, aynı kişi bugün emekli olursa 350
lira alacaktır. Ayrıca prim gün sayısı 5000 ise emekli maaşı daha da gerileyerek 277 liraya
düşecektir. Görüldüğü gibi, emeklilerin temel sorunu siyasi iktidarın oluşturduğu sosyal
güvenlik yasasıdır. Bu yasa ivedi bir şekilde değiştirilerek intibak yasası ile birlikte aylık
bağlama oranı ve kıdem tazminatı yeniden düzenlenmelidir.
Merkez Yönetim Kurulu