Asıl meseleler gözden kaçırılmamalı

BİR KAÇ OY YÜKSELTMEK, İKTİDAR OLMAK KAYGISI, VE SEVDASI, ASIL SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLEYEN BİR MİLLETTEN DAHA ÖNEMLİ  OLMAMALI
Nevzat AKSOY
Değerli okuyucularımız ,
İktidar olmak için aylarca önce, yapılan hummalı seçim çalışmaları, geceli gündüzlü ev ev,
mahalle mahalle, köy bucak il ilçe demeden,yapılan çalışmalar, ve harcanan devasa para-
sal kaynaklara sınır tanımayanlar bu gün tıkanan  ve işinden aşından olan insanlarımız için
neden bu seferberliği yapmıyorlar.Görünen köy kılavuz istemez.
     Gerçekler her ne kadar menfaat ve egosunun esiri olan kesimlere acı gelse de, bizim
ülkenin gerçek reçetesi, ne Avrupa Birliğine üye olmamızda, ne de dost kılıklı dış mihrak-
larda aranmamalıdır.
Gerçekler yıllarca ülkeye yönetmeye talip olan iradelerin biz değil, ben
nasıl  kazanırım, nasıl iktidar olurum, bir kaç oy nasıl yükseltirim hırsı, ve tek yönlü bir şart-
lanma yarışında boşa geçen zamanların sorgulanmasında aranmalıdır.
        Hani bir atasözümüzde anlatıldığı gibi Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
Özel-
likle çıkarlarını düşünen insanların çoğaldığı,fedakarlığın azaldığı yerlerde yalan dolan, hile
ahlaksızlıklar artar ve insanlar iki yüzlü olurlar.Böyle bir ortamda doğru sözlü olan, sözünü esirgemeyen ve sakınmadan herkesi eleştiren kişiyi kimse sevmez. Herkes onu kınar, yanın-
dan ve yöresinden uzaklaştırmaya çalışır.
      Çünkü bu kişi doğru sözleriyle ahlaksızlık üzerine bina edilmiş menfaat düzenini bozma-
ya çalışır ve çok kimseyi rahatsız eder.Dolayısıyla çıkarları zedelenen, kusurları yüzüne
söylenen, ikiyüzlülükleri yüzlerine çarpılan insanlar tarafından hor görülüp kovulurlar.
     Biz millet olarak sancılarımızı, açık ve net bir şekilde bir nevi iyileşmemiz için bir iktidar
olma gayesi için yola çıkılmış siyasi iradelere seçilme vizesini vermişsek ve seçilen iradenin
Yüce Türk Milleti önünde ulusal yeminle görevi devir alıyorsa kusura hiç kimse bakmasın
önünde tabiri caizse yönetilenler hasta, yönetenler doktor, bu milletin sıkıntı ve sorunlarına
ilaç olmaları lazım, olması da  gereklidir.Eğer kendine güvenmeyen bu sorumluluğu, ve ve-
bali taşıyamıyacağına inanan irade varsa ülkeyi kaosa götüreceğime ben kaybedeyim de-
yip, Ülkem kazansın sorumluluğuyla derhal aradan çekilmesi ve gerçek memleket sevda-
lılarına ve çıkarsız sorun ve sıkıntıları çözme amacında olan insanlara yer verilmelidir.
   Yıllarca biz ülke olarak kendi dermanımızı örtmeye kalktığımız için şifa bulamadık.Hep
sorunları gizleyerek, örtbas ederek sorunları bitireceğimize kendimizi inandırdık.Halbuki siz
ne kadar sorun ve ülkenin gerçeklerini saklar ve yok sayarsanız da  ne sorunlar biter ne de
gerçekler engellenebilir.İşte asıl çözüm hiç görmediğimiz ve yok saydığımız gerçeklerde
aramamız lazım.
Saygı ve sevgilerimle