Daha yeni uyandılar

NEVZAT AKSOY
 EKONOMİ DİBE VURUNCA İKTİDAR  YENİ UYANDI
Değerli okuyucularımız,
Vicdan doğru ve yanlışı ayırmada önemli bir
etkendir.Bizlerde vatanına, milletine, devletine,
bayrağına bağlı bireyler olarak, hakikaten  doğ-
ruya doğru; yanlışa yanlış deme erdemine sa-
hip olmalıyız.Devletini çıkarsız seven her bir
birey kendi vicdanının öğrencisidir.Menfaat ve
rantla nemalananlar ise nefsinin birer esiridir.
Gerçek vatanseverlik, vatan ve milletinin bekası
için, göz göregöre, yanlış bir rayda olan devlet
ekonomi politikası, genele hizmet etmesi gere-
kirken, kişi ve kişilere rant sağlayarak milleti bu
 zor günlerde ümitsizliğe sevk etmiştir.
Şimdi göz boyama taktikleri ile kendi yanlış
ekonomik politika, savurganlık, devlet kaynak-
larının hoyrat ve bonkörce zayi etmenin telafisi
için kılıf aramaktadır.
Ülke 2018 den bu yana
ekonomide dengesini kaybetmiş, bir türlü eko-
nomiyi rayına koymada başarı sağlayamamıştır.
Günümüze doğru geldikçe, ülkenin ekonomik-
sel durumu daha da derinleşmiş, içinden çıkıla-
mayacak bir boyutta, ülkenin ve milletin makus
talihini de tehlikeye koymuştur.
Adeta bir  yama-
lı bohçaya dönen ekonomimiz, şimdi sözde ka-
muda tasarruf  paketiyle iyileştirilmeye çalışılı-
yor.Atalarmız boşuna dememiştir, gramla ön-
lem  kiloyla tedaviden daha iyidir. Zamanında
itibardan tasarruf edilmez bonkörce bir savur-
ganlık, ve şatafat uykusuna dalan irade, şimdi
milletin sırtından bu yamayı kapatmak istiyor.
Tabiki milletin ve devletin bekası için yerinde
ve zamanında önlem ve bazı tasarruflar yap-
mak, kaçınılmaz bir gerekliliktir.Amma ve lakin
bugün devlet kaynakları, adil bir paylaşım ve
yerinde kullanılmadığı için bu ülke ekonomik
dar boğazı çekmektedir.
Tek taraflı bir adalet,
insan hak ve hürriyetine saygının olmadığı, se-
fayı kendine, bugün olduğu gibi cefayı kendi mi-
lletine reva gören bir iradeden daha ne beklene-
bilir.
Açıklanan tasarruf paketinde üç yıl
kamuya personel alınmayacağı, ve sadece emek-
li olan kişilerin yerine personel alımı yapılacağı
kararıyla, aş ve iş bekleyen geleceğimizin temi-
natı  olan gençlere nasıl duyarlı ve değer verildi-
ği, gözler önündedir.
Yıllarca umut ve hayalleri
ertelenen bu fedakar millete, kimse ağır bedel-
ler yüklemeye hakkı yoktur.Yıllarca bu millet bu ül-
keye hizmetkar olup katma değer sağlarken, yöne-
ten irade hep bu zenginlik ve emeği kendi ihti-
ras ve kişisel arzu ve istekleri doğrultusunda
heba etmişlerdir.
Bugun tasarruf yapılacaksa da
milletin sırtından, umut ve hayalleri üzerinden
yapılmaması gerekir.
Bu ülkede bir can bir beden olduğumuz bu kutlu
vatanda, bu ülke insanı aslında çok şey iste-
miyor. Bu ülke insanı bunu söylüyor ve bekliyor.
Zorluğu ve darlığı beraber çekelim, ama refahı
ve zenginliği de beraber paylaşalım.Zenginlik ik
-tidara yakın olanlara, fakirlik ve yoksulluk ta
sade vatandaşa reva görülmemelidir.Çünkü he-
pimiz bu geminin birer tayfalarıyız.Devletimiz
ve milletimiz için mutlaka dengeyi sağlamamız
gerekir.