Dünya Çevre Günü’nde Çevre Tahribatına Yasal Düzenleme

CHP Eskişehir Milletvekili Süllü:
Dünya Çevre Günü’nde Çevre Tahribatına Yasal Düzenleme
EUROCONTROL Tazminatı Uyarısı: Unvan Ayrımı İş Barışını Tehdit Ediyor
AJet Mağduriyetleri Sorusuna Bakan Yardımcısının Yanıtı: “Geçiş dönemi”
CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşüldüğü TBMM Bayındırlık,
İmar ve Turizm Komisyonu’nda yaptığı konuşmada orman alanlarında yapılaşmalar, DHMİ personelinin
ücretleri ve AJet’te yaşanan sorunlarla ilgili önemli konulara dikkat çekti.
‘TAHRİP ET, BEDELİNİ ÖDE’ MANTIĞINDAN “TAHRİP ET BEDELİNİ ÖDEME” İLE ÇEVRE KATLİAMI
CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Orman Kanunu’nda değişiklik yapılan maddeler ile ilgili önemli
uyarılarda bulunarak, “Herkes bugünkü tarihe, takvimlerine bakarsa, 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Tam
da Çevre Gününde Komisyon üyelerini dinliyorum, yapılan açıklamalar, konuştuğunuz konular tamamen
son yıllarda ormanlarımızın tahrip olmasına yol açan uygulamaları daha da arttıracak ‘tahrip et, bedelini
öde’ mantığından, şimdi de “tahrip et bedelini ödeme” mantığına evrilmiş” dedi.
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ'NDE TARİHİ UYARI
Süllü, "Orman Kanunu'nun 17. maddesine baktığımızda devlet ormanları içinde bu ormanların korunması
amacıyla vatandaşların bina, ağıl ve hayvanların barınmasına özgü yerler yapması, tarla açılması,
işlenmesi, ekilmesi ve orman içinde yerleşilmesini, ağaç kesimini engellemekte iken yapılan
değişikliklerle orman tahribatının önü açılmıştır. Orman alanlarında maden, taş ocakları, biyokütle enerji
santralleri de dahil büyük ölçüde tahrip edecek tesislerin yapılmasına izin verecek şekilde değiştirilmiştir.
Yine ek 9. madde de tahribatın alanını genişlemesine olanak tanıyor" diye konuştu. Süllü, ormanların
sadece "yeşil ağaç alanları" olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. “İklim krizinden dolayı ne durumda
olduğumuz son derece açık. Kuraklık yaşanıyor; geçen yasama döneminde iklim krizi ve kuraklıkla ilgili
komisyonda görev yaptık. Su konusunda çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Ormanlara sadece yeşil, yaprak
ve ağaç olarak bakmamalıyız.; içindeki yaban hayatı, doğal yaşam, su kaynakları ve akiferleri de
düşünmeliyiz” diyerek tarihi bir uyarıda bulundu.
“Ormanlarımızı şimdi de ulaştırma ve turizm projeleri için tahrip ediyoruz. Hatta bu tahribatlar için bedel
alınmaması bile gündeme geliyor” diyen Süllü, Dünya Çevre Günü'nde bu iki maddenin (Madde 17 ve Ek
9. Madde) Komisyon tarafından kanun metninden çıkarılmasını talep etti. “Üzerinde yaşayacağımız bir
gezegenimiz bile kalmayabilir. Bu çağrıyı tarihî bir sorumluluk olarak görüyorum” dedi.
DHMİ’DE UNVAN AYRIMI İŞ BARIŞINI TEHDİT EDİYOR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarından maaşları EUROCONTROL tarafından tamamen
dış kaynaklı ödenen, hazineye yük getirmeyen personelden ATSEP personelini kapsam dışı bırakan
Kanun’un 26. maddesi üzerine de söz alan Süllü, personel arası ücret farklılıklarının iş barışını bozacağına
dikkat çekerek ATSEP personelinin maddenin yeni düzenlemede dikkate alınmasını, kapsama alınmasını
ücretleri EUROCONTROL tarafından ödenmeyen personelin de ücretlerinde aynı oranda iyileştirmenin
yapılması gerektiğini belirtti.