İDRAR KAÇIRMA KADERİNİZ OLMASIN

Tüm dünyada yaygın olan idrar kaçırma sorunu, ülkemizde de birçok kişinin çözüm

aradığı konu olmaya devam ediyor. Her geçen yıl tıp dünyasında yeni yöntemlerin

uygulanmaya başlaması, bu konuda problemli olan bireylerin de yüzünü güldürüyor.

Kişinin idrarını istemli veya istemsiz olarak tutamama durumunun idrar kaçırma olarak

adlandırıldığını belirten Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Üroloji Bölümü’nden

Op. Dr. Mehmet Sarıer idrar kaçırmanın hem yaşam hem de sağlık kalitesini bozabilen bir

rahatsızlık olduğunu söyledi.

“STRES TİPİ HASTA, FARKINDA OLMADAN İDRAR KAÇIRIR”

İdrar kaçırmanın 5 farklı tipi olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Sarıer, “Klinik olarak görülme

sıklığı açısındansa stres ve sıkışma tipi olmak üzere iki tip idrar kaçırma vardır. Stres tipi

idrar kaçırmada hasta; öksürünce hapşırınca, gülünce, ayağa kalkınca yani karın içi

basıncı arttıran durumlarda farkında olmadan idrar kaçırır. Özellikle doğumlara ya da

yaşa bağlı olarak leğen kemiği içerisinde mesaneyi asılı tutan kaslarda bir deformasyon

meydana gelir. Bunun sonucunda öksürme, hapşırma gibi karın içi basıncını arttıran

durumlarda mesane üzerinde baskı artar. Böylece hasta farkında olmadan idrar kaçırır”

diye konuştu.

“İDRAR KAÇIRMA TİPLERİNİN TEDAVİLERİ DE FARKLIDIR”

Sıkışma tipi idrar kaçırmadaysa hastanın idrarı geldiğinde idrarını tutmak istediğini ama

tuvalete yetişemeden tutamama durumu yaşadığını söyleyen Op. Dr. Sarıer, idrar

kaçırma tipini bilmenin önemli olduğunu söyleyerek, “Tedavi algoritmasının

düzenlenmesinde idrar kaçırmanın tipinin belirlenmesi çok önemlidir. Çünkü daha önce

bahsettiğim bu iki tip idrar kaçırmanın tedavileri tamamen farklıdır. İdrar kaçırma tipinin

belirlenmesi sırasında iyi bir fizik muayene, laboratuvar analizi, ürodinami ve gerekirse

mesane içerisine kamerayla bakılması teşhisin doğru konulabilmesi için gerekmekte”

FOTO ALTI

Op. Dr. Sarıer sözlerine şöyle devam etti: “Stres tipi idrar kaçırması olan hastalara bugün

için ilk seçenek cerrahidir. Urge tipi idrar kaçırmada ise ilk seçenek ilaç tedavisi olmalıdır.

Stres tipi idrar kaçırmada bugün için kadın yolundan yaklaşım altın standardı

oluşturmaktadır.