”Zamanın Ritmi”Armoni Sanat Galerisinde

Zamanın Ritmi”

Armoni Sanat Galerisi, 22 Şubat Pazartesi günü açılış kokteylinin gerçekleşeceği, Mustafa Albayrak’ın “Zamanın Ritmi” isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı eserlerini üretirken daha çok insan yaşamının yoğun olduğu kent mekanlarını çalışmaktadır. Resimlerinde görülen önemli durumlardan biri harekete bağlı gelişen zamansallıktır. Figür ve mekanlardaki hareketten dolayı oluşan erime ve transparan etkiler eserlerinin temel estetik unsurlarını oluşturmaktadır. Sanatçının son dönem yaptığı ve “zaman” kavramını irdelediği çalışmalarını “Zamanın Ritmi” üst başlığıyla izleyicilerin beğenisine sunuyor. Albayrak çalışmalarını İstanbul Beyoğlu’nda bulunan atölye Greyart’ ta yürütmektedir. 1995 – 2016 yılları arasında 19 kişisel sergi açmış, yüzden fazla karma etkinliğe katılmış, toplam 12 ödül almıştır. Üretmiş olduğu birçok eseri kamu ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. “Zamanın Ritmi” sergisi 19 Mart tarihine kadar Armoni Sanat Galerisi’nde gezilebilecektir.

Yar. Doç. İsmail Tetikçi, Albayrak’ın sanatını aşağıdaki cümlelerle anlatmaktadır;

“Mustafa Albayrak’ın resimlerini izlerken bize “bu resimleri tek bir bakış açısıyla okumayın” der gibi. Yüzeyde belirgin bir biçimde hareket, zaman ve hızın devinimi betimlerken renk, coşkuyu azaltacak nitelikte grilere ve soğuk armonilere dönüşmüş. Çoğu zaman yalnızlık gibi dramatik bir duyguya kapıldığımız resimlerde; birden turuncular, sıcak yeşiller ve kırmızılar sürpriz birer öğe gibi çıkıyor karşımıza. O’nun resmindeki bu sıcak alanlar yaşamlarımızdaki umutlar gibi. Bütün bu hayatın dertleri, yalnızlıkları ve sıkıcılığına karşı yaşamaya değer umut verici hayaller kurduruyor…

Mustafa Albayrak, resimlerinde gündelik yaşamın bir anını bize sunarken, tekrar eden, yaşayan organik formu biçimlendiriyor. Bunu yaparken geometrik tekrarlarla zamanı, günümüz yaşantısının hızını izleyiciye hissettiriyor. Ustaca bir deformasyonla iç içe girmiş insan ve kent formları Post-Kübist diyebileceğimiz bir biçimsel zevkle bize gösteriliyor…

Kısaca Mustafa Albayrak kendi yaşamını resmediyor. Mücadelesi ve idealizmi resimlerindeki devinime, farklı kültürel birikimleri ve yaşadıkları, üst üste getirilmiş anların hatırlattığı zaman kavramına, ressamca hayata bakışı biçimlerinin ve renklerinin geçmişle günümüz arasındaki evrilişine dönüşüyor diyebiliriz.”