AYM’den Erdoğan’a:Verdiğimiz kararlar herkesi bağlar

Zühtü Arslan: AYM’nin verdiği kararlar herkesi ve tüm kurumları bağlar.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ‘AYM’ye Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Konferansı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AYM kararına ilişkin yaptığı “Kararı tanımıyorum saygı da duymuyorum” açıklamasına isim vermeden cevap veren Arslan “AYM’nin verdiği kararlar herkesi ve tüm kurumları bağlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM’nin tutuklu gazeteciler için verdiği kararı eleştirmiş ve “saygı duymuyorum” demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Can Dündar ve Erdem Gül’ün tahliyesine ilişkin AYM kararına tepkisine, bizzat Başkanı Zühtü Arslan’dan yanıt geldi.
Arslan, Erdoğan’ın “Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum” sözlerine karşılık, “AYM kararları herkes için bağlayıcıdır” dedi. Arslan, bu konuda Anayasa’nın, AYM kararlarının yasama, yürütme, idare, gerçek ve tüzel kişilerin tümü için “bağlayıcı” olduğu hükmünü içeren 153. maddesini hatırlattı.
ERDOĞAN’A İKİNCİ YANIT: TUTUKLULUK HALLERİNDE BAŞVURULAR ÖNCELİKLİ

Arslan’ın Erdoğan’a ikinci yanıtı ise, AYM kararlarının öncelik sıralaması konusunda oldu. Erdoğan, AYM’ye kendisinin de başvuruda bulunduğunu, ancak bunun hala görüşülmediğini söylemişti. Arslan buna karşılık da, Erdoğan’ın adını hiç anmadı ama doğrudan Cumhurbaşkanı’na yanıt verdi. Arslan, “Tutukluluk halleri AYM kararlarında önceliklidir” dedi.
Gazeteciler Erdem Gül ve Can Dündar konusundaki AYM başvurusu, iki gazeteci halen hapisteyken görüşülüp karara bağlanmış, Gül ve Dündar AYM kararı sayesinde tahliye edilmişti.

AYM, Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’lilerin eleştirilerine maruz kalmıştı.
YANDAŞ BASINI DA YERDEN YERE VURDU

Arslan, Gül ve Dündar kararı sonrasında AYM’yi ve özellikle de kendisini eleştiren yandaş basına da sert çıktı. “Eleştiriye saygı duyuyoruz ama” diye söze giren Arslan, kendisi ve mahkeme hakkında “eleştirinin ötesinde hayali” suçlamalar yapıldığına dikkat çekti Arslan, “Talimatla karar veriyomu gibi gösteren, şahsıma ve mahkemeye yönelik haber ve yorumları kınıyor ve reddediyorum” dedi.

AYM Başkanı, mahkemenin aldığı kararların kimi kesimi sevindirip, kimisini sinirlendirirken, kimi zaman da bir kararı alkışlayanların, başka bir karar karşısıda “skandal” yorumu yaptıklarına dikkat çekti.
ANAYASA’NIN 153. MADDESİ NE DİYOR?

İşte AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirilerine karşılık atıfta bulunduğu Anayasa 153. maddesi;

İlgili madde şöyle; “Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.
Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. İptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.”
AYNI DAKİLALARDA BOZDAĞ DA KONUŞTU

Öte yandan Arslan konferansta konuşurken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Yüce Mahkeme’yi eleştirdi. Bozdağ “Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili AYM kararının anayasa ve yasayı ihlal olduğu açıktır. Cumhurbaşkanı’nın AYM kararını eleştirmesi demokratik bir haktır” dedi.(SÖZCÜ)den