KAYIP KAÇAK BEDELİ ni DÜRÜST İNSANDAN ALMAK HUKUK DEVLETİ İLKELERİ İLE BAĞDAŞMAZ

KAYIP KAÇAK BEDELİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZDIR: HIRSIZIN, NAMUSSUZ VE ALÇAĞIN PARASINI DÜRÜST İNSANDAN ALMAK HUKUK DEVLETİ İLKELERİ İLE BAĞDAŞMAZ

Kısa adı ÇETKODER olan Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, elektirik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerinin tarife içinde alınması ve halen bu haksız uygulamanın devamı ile ilgili kamuoyuna açıklamasıdır./Saygı ile.

KAYIP KAÇAK BEDELİ İŞİNDE YETKİLİLER O YERLİ OLMUYOR

Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Değerli kamuoyu, kıymetli basın mensupları, Faturalarımızda bizlere yıllarca yansıtılan Kayıp Kaçak bedelini dava ettik, kazandık. Hangi tüketici hakem heyete başvurduysa yada mahkemeye kazandı. Baktılar olmuyor, bu sefer bu işi tarifelerin içine koydular yeni bir düzenleme yaptılar. Bununla da ilgili gerek biz tüketici örgütleri gerekse EMO yetkilileri feveran ettik. Hatta EMO yetkilileri durumu yargıya da taşıdılar. Bizde bir tüketici örgütü olarak 26 Ocak 2016 günü yaptığımız basın açıklaması ile ilgili ve yetkililere seslenip, Tüketicinin haklarının ihlal edilmemesini, bu haksız uygulamadan vazgeçilmesini, bunun için bir yasal düzenleme yapılmasını istedik. Ama görüyoruz ki o yerli bile olunmuyor” dedi.

HIRSIZIN, NAMUSSUZ VE ALÇAĞIN PARASINI DÜRÜST İNSANDAN ALMAK HUKUK DEVLETİ İLKELERİ İLE BAĞDAŞMAZ

Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Bu ülkede namuslu vatandaş olmak suç mudur?! Vergisini düzenli ödemek, askerlik vazifesini yapmak, su, elektrik abonesi olup gününde faturasını ödemek, yasalar karşı saygılı olmak suç mu?! Bunu söylüyorum. Çünkü Kayıp Kaçak bedeli, bu ülkede namussuz, hırsız, alçak ne kadar tip varsa onların çaldığı elektriğin parasını ve bu arada görevini ihmal edip gerekli tedbiri almayan, eksik iş ve işlem yaparak elektriğin heba olmasına sebep olan kim varsa onların suçunu, onların yaptığı külfeti bizlere yüklüyorlar. Kayıp kaçak bedeli iadesi davaları kazanılınca, son yapılan yasal düzenleme ile faturada kayıp kaçak bedeli olarak değil tarifelerin içine gizlenerek alınmaktadır. Bu hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmaz. Bu adil değildir, hakkaniyetli değildir. Bu şeffaf devlet anlayışı ile de bağdaşmaz. Bir tarafta devletin kurallarına, yasalarına, kaidelerine uyan namuslu kesim, diğer tarafta uymayan namussuz kesim ar ve bu namussuz kesimin devlete getirdiği külfeti, siz kurala uyan namuslu kesimden tahsil ediyorsunuz. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunun hak, hukuk, adalet kavramı ile demokrasi ile örtüşen hiçbir yanı yoktur” dedi

TÜKETİCİLER HAKLARINI MAHKEME, HAKEM HEYET YOLU İLE ARASINLAR

Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “Bakınız bu gün yine basına yansıyan haberler aracılığı ile görüyoruz ki, İzmir’de yüklü miktarda elektrik kullanımı yapan bir firma sahibi Avukatı aracılığı ile dava açmış ve çok büyük miktarda bir rakamı geri kazanmıştır. Bu karar ilgili firma avukatının da dediği gibi emsal bir karardır. 10 yıl geriye dönük her tüketici bu kararı örnek gösterip, bunun dışında da geçmişte yargıtayın verdiği kararları da ekleyerek bulunduğu yerdeki mahkemelerde dava açabilirler. Tüketici mahkemesi olmayan yerde Hukuk mahkemelerine müracaatla yapacaklar. Ödenen bedel limiti az ise Tüketici hakem heyete başvuracaklar. Tüketici hakem heyetler ilçelerde kaymakamlıkta, il merkezlerinde ise il hakem heyetleri ticaret müdürlüklerindedir. Tüm vatandaşlarımız bu haklarını arasınlar ve alsınlar” dedi

HUKUK DEVLETİ, ADİL DEVLET İDARECİLERİ BİR YASAL DÜZENLEME İLE TÜKETİCİYİ RAHATLATMALIDIR

Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, “öte yandan ortada mahkeme kararları, tüketici hakem heyeti kararları olmasına ve yargıtayın örnek kararı olmasına rağmen halen ısrar ve inatla tüketiciye git mahkemeye, didin uğraş diyerek, eziyet etmek hukuk devletine, adil devlet anlayışına sığmaz. Devlet büyüklerimiz olaya el atmalı, bu haksız ve usulsüz alınan, adil olmayan duruma son vermeli, iki maddelik bir kanun tasarısı ile bu işi sonlandırıp tüketiciyi mağdur etmemeli Ve bu güne kadar alınan kayıp kaçak bedellerini de bekletmeden tüketiciye geri iade etmelidirler” dedi