Demirkafes te bu ısrar neden?

Demirkafese altıncı dava
Mimarlar Odası Ankara Şubesi demir kafeste yapılan üst üste plan değişikliklerini yargıya taşıyarak iptal ettiriyor. Her iptal kararından sonra yeni plan değişikliği ile inşaatın yükselmesine olanak sağlayan Büyükşehir Belediye meclisinin 15.04.2016 gün ve 765 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi yürütmenin durdurulması ve işlemin iptali ile altıncı kez dava açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Demir kafes plan değişikliği bir yılan hikayesi, 5 kez plan yaptılar, yargı beşinide iptal etti, altıncısını yaptılar büyük bir olasılıkla buda iptal edilecek. Ne yaparlarsa yapsınlar Ankara’yı bu ucube plandan kurtaracağız” dedi.
“Nedir bu demir kafes alanındaki ısrar”
Ankara!nın ucubeleri arasında sayılan “demir kafes” olarak adlandırılan alanda yapılan planın amacı her ne kadar “metro destek tesisi” yapılması olarak gösterilmek istense de gerçekte yapılan bir alışveriş ve ticaret merkezinden başka bir şey değildir diyen Candan Şöyle devam etti.: “Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı yanlışlar ve üstüste aldığı parçacıl plan değişiklikleri ile Ankara halkını bitmemiş bir inşaata mahkum etmiştir.Önce kentlilerin ve hepimizin cebinden çıkan vergilerle demirkafes yapılmış, sonrasında sökümü için bir o kadar para harcanmış,şimdide, sürekli plan değişiklikleri yine yanlış yola girilmiş hukuk devletine aykırı işlemlerle hukuk arkadan dolanılmaya çalışılmaktadır. Nedir bu demir kafes alanındaki ısrar? Ankaralıya eziyet verdiğine göre, kimi kalkındıracak bu yapılaşma?Altıncı plan değişikliğini de yargıya taşıdık.Yedincisini de taşırız.”
“Hukuk devleti ilkesi ihlal edilmektedir.”
Candan şöyle devam etti: “Demir kafes alanındaki 6. plan değişikliği de daha önce iptal ettirilen planlar ile paralel olup tali değişiklikler yapılarak inşaata zaman kazandırılmaktadır. Bu daha önceki 5 plan sürecinde de böyle olmuştur. Mahkeme kararları dikkate alınmadan iptal edilen planların aynı kurgusu korunmak suretiyle dava konusu meclis kararı alınmıştır. Melih Gökçek ve Belediye Meclisi aldığı bu kararlarla hukuk devleti ilkesini ihlal etmektedirler. Alenen mahkeme kararlarını yok saymaktadırlar. Bütün bunların yargı önünde hesabı sorulacak günler çok uzak değildir.Sonradan parsel parsel gibi, -hayır işiydi valla pişmanım demesinler-. ‘Son pişmanlık fayda etmez’.”
Plan değişikliğine konu demir kafes alanında 5 plan değişikliği yapılmış,beşide iptal edilmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çankaya İlçesi 29096 ada 6 parsele (yeni 10 parsel) ilişkin yapılan plan değişikliği kararını altıncı kez yargıya taşıyarak demir kafes alanında bilimsel planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırı bir uygulamaya geçit vermeyeceklerinin kararlılığının altını, altıncı kez çiziyor.