Mavi Göl’de kazanan kamu yararı oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kamu yararını hiçe sayan, bilime ve tekniğe aykırı uygulamalarına yargı izin vermiyor.

Ankara 7. İdare Mahkemesi, daha önce yürütmeyi durdurma kararının verildiği, Mavi Göl’ün bulunduğu alana ilişkin yüksek yoğunluklu yapılaşmayı öngören işlemi iptal etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak ilçesi Bayındır, Ortaköy ve Kutludüğün Mahalleleri’ni kapsayan Bayındır Barajı ve Mavi Göl Kuzeydoğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/05/2015 tarih ve 896 sayılı kararının iptali için dava açtıklarını hatırlatırken, söz konusu davaya ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildiğini de anımsattı.

Alanda dengeler bozulacaktı

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Mavi Göl’ün bulunduğu Mamak bölgesinde önemli bir plan değişikliği yapıldı. Konut ve ticaret kararı ve MİA kararı alınarak, 442 hektarlık alanda plan kararı geçmiş durumda. Emsali 3 olan ve h max’ı serbest olan yapılaşmalarla birlikte 54 bin kişinin ikamet edeceği bir plan değişikliği yapıldı. Bu ilerlediğinde İmrahor Vadisi’ni tehdit edecek. Yoğunluk kararlarına aykırı olarak, teknik altyapıda artırılmadığından alanda dengeler bozulacaktı. İmar planına aykırı hükümler plan notlarında mevcuttu, bölgesel park alanı park alanına çevriliyordu. Şimdi de Ankara 7. İdare Mahkemesi , dava konusu işlemi hukuka aykırılık nedeniyle iptal etti. Büyükşehir Belediyesi’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi