AKCİĞER KANSERİNDE DE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

“TÜM KANSERLER GİBİ AKCİĞER

KANSERİNDE DE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ”
Türkiye’de erkeklerde en sık karşılaşılan kanser türü olan akciğer kanseri hakkında konuşan

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bülent Kargı, akciğer kanserinin yüzde 85'inin tamamen sigaraya bağlı

olduğunu vurguladı. Yrd. Doç. Dr. Kargı, Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaygınlaşan sigara

kullanımıyla akciğer kanserinde artışın başladığını anlattı.

Türkiye'de özellikle 2008 yılından itibaren başlatılan sigarayla mücadelenin akciğer kanseri

görülme sıklığına olumlu yönde yansıyacağına işaret eden Yrd. Doç. Dr. Kargı, akciğer

kanserinin güncel tanı ve tedavileri hakkında bilgi verdi.dr

Akciğer kanserinin cerrahi tedavisinin tümör cinsine, evresine ve hastanın kondisyonuna bağlı

olduğunu belirten Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bülent Kargı, “İki ana grup akciğer kanserinden küçük hücreli tipte

tedavi ilaçla ve gereğinde radyoterapiyle yapılırken, küçük hücreli olmayan grupta en iyi

sonuçlar uygun evredeyse operasyonla olmaktadır” şeklinde konuştu.

“KONDİSYONU İYİ HASTALARDA CERRAHİ TEDAVİ, UYGUNDUR”

Akciğer kanserinin dört evresi olduğunu hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Kargı, “İlk ve ikinci evrede

tümör tek bir akciğer lobuyla sınırlıdır. Üçüncü evrede kanser, yakın doku ve lenf bezlerine

ilerlemişken dördüncü evrede uzak organlara yayılmıştır. Bir ve iki erken evre olarak kabul

edilir. Ancak hastaların önemli bir kısmında tümör tanı anında yakın veya uzak organlara

yayılmış vaziyettedir. Kondisyonu iyi hastalarda en uygun, tedavi ameliyattır. Yakın organlara

ve lenf bezlerine yayılmış üçüncü evrede isse önce kemoterapi ve radyoterapi ardından

operasyon seçeneği hastaya göre değerlendirilebilir” dedi.

“TÜMÖRÜN YAYILDIĞI DOKULAR AKCİĞER LOBUYLA ÇIKARILABİLİR”

Akciğer kanserinin evrelenmesinde çeşitli görüntüleme yöntemlerinin kullandığını belirten

Yrd. Doç. Dr. Kargı, “Tomografi, MR, PET-CT gibi görüntüleme yöntemlerinin yanında

cerrahi işlemler de kullanılabilir. Akciğer kanserinin cerrahisinde standart tedavi kanserin

içerdiği akciğer lobunun drene olduğu lenf bezleriyle beraber çıkarılması şeklindedir.

Tümörün yerine göre bazen birden fazla lob alınabileceği gibi akciğer kapasitesi düşük

hastalarda daha sınırlı operasyonlar da yapılabilir. Bazen de tümörün yayıldığı yakın dokular

akciğer ve lobuyla beraber çıkarılabilir” ifadelerini kullandı.

“OPERASYON SONRASI İYİ BAKIM BAŞARIYI ETKİLİYOR”

Yrd. Doç. Dr. Kargı şöyle devam etti: “Hastanın operasyonu tolere edip edemeyeceği,

operasyon öncesi çeşitli testlerle ortaya konur. Hastalığın erken evresinde en iyi sonuçlar

operasyonla alınmaktadır. Gelişmiş anestezi ve cerrahi teknikler yanında yüksek teknolojik

cihazlar kullanılarak ameliyata bağlı riskler kabul edilebilir seviyelere indirilmiştir.

Operasyon öncesi hastanın iyi değerlendirilmesi ve sonrasında iyi bir bakım başarı oranlarını

doğrudan etkilemektedir.”