TAŞDELEN ÇANKAYA İÇİN ÖZEL YASA İSTEDİ

TAŞDELEN ÖZEL YASA İSTEDİ

Çankaya Belediyesi bütçesinin görüşüldüğü Çankaya Belediye Meclisi Ekim ayı oturumu sona erdi.

Çankaya Belediyesi’nin 2017 yılı bütçesinin oy çokluğuyla kabul edildiği oturumda, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara ve Çankaya için özel bir yasa olması gerektiğini söyledi.

Çankaya Belediyesi’nin 2017 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçe görüşmeleri sırasında bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara ve Çankaya için özel bir yasa olması gerektiğini söyledi.

BÜTÇE 745 MİLYON

Çankaya Belediyesi 2017 bütçesi 745 milyon olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Çankaya Beleyesi Meclisi’nin AK Parti’li üyelerinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü bütçelerindeki yüksek oranlı artışa itiraz ettiği bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.

Çankaya Belediye Meclisi’nin AK Parti’li üyesi Ali İhsan Ölmez’in bütçe ile ilgili eleştirilerine yanıt veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, eleştiri konusu yapılan iki müdürlükteki bütçe artışının belediye alımlarının bu iki müdürlükte merkezileştirilmesi ve bazı başka birimlerdeki personelin Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesine aktarılması nedeniyle oluştuğunu söyledi. Çankaya Belediyesi’nin gerek denk bütçe gerekse bütçe gerçekleşmesi açısından tüm diğer ilçe belediyeleriyle kıyaslandığında bütçe disiplini açısından en başarılı belediye olduğunun görülebileceğini söyleyen Taşdelen, gündüz nüfusu ile yatılı nüfusu arasında üç kat fark bulunan Başkentin başkenti, Mustafa Kemal’in ilçesi Çankaya’ya sadece gece nüfusu üzerinden verilen ödenekle en iyi hizmeti verdiklerini söyledi.

TAŞDELEN: “ÖZEL YASA ŞART”

Alper Taşdelen konuşmasında, Ankara ve Çankaya’nın devleti temsil eden mekanlar olarak özel nitelikleri olduğunu vurguladı. “Washington D.C.’nin Çankayası sayılabilecek olan Manhattan’da bir otelde kaldığınızda size verilen faturanın içinde “city tax” yani şehir vergisi denilen bir kalem de görürsünüz. Bu vergi yalnızca oradaki belediyeye özel olarak tahsis edilmiş bir vergidir” örneğini veren Taşdelen ABD, Avrupa’da ve hatta bir dizi Ortadoğu ülkelerinde benzer düzenlemeler bulunurken Ankara’ya ve Çankaya’ya yönelik bu tür bir düzenlemenin olmamasını ciddi bir eksiklik olarak değerlendirdi.

Meclisin, Bakanlıkların, Köşkün, Genel Kurmay ve Komutanlıkların, Çankaya’da bulunduğuna ve Çankaya’nın devleti temsil eden bir vitrin konumunda bulunduğuna işaret eden Taşdelen, “Dünya’da başkentlere ve Çankaya gibi devleti temsil eden vitrin ilçelere yönelik ya ayrı bir vergi geliri tahsis ediliyor ya ek bütçe ödeniyor ya da bakanlıklara yalnızca başkente ve Çankaya gibi ilçelere yönelik harcamalar için ayrı bir proje kalemi ayrılıyor. Ben AK Parti’li meclis üyelerimize de buradan sesleniyorum bu konuyu hep birlikte gündemde tutalım ve hükümete bu konuda ortak bir baskı uygulayalım” çağrısında bulundu.