TÜSİAV’dan 4.0 uyarısı

TÜSİAV (Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı) Başkanı Veli Sarıtoprak ve TÜSİAV

Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren

Sanayi 4.0 konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulundular.

Sarıtoprak verdiği demeçte ‘’İnsanoğlu eski zamanlarda kendi bilek güçleri ile tüm işlerini hallediyor,

gündelik hayatlarını bireysel güçleri ile yaptıkları araç ve gereçlerle idame ettiriyorlardı. Sonrasında

teknolojinin ilerlemesi ile beraber bu insanlar teknisyen ve mühendis olarak karşımıza çıktılar. Su ve

buhar gücünü mekanik tezgâhlarda buluşturarak ilklere imza atanlar da onlardı.

Üretim hattı bandında çığır açan Henry Ford’da bu insanlara örnektir. Fakat teknolojinin gelişmesi ile

beraber, programlanabilen mekanik ve elektronik makinalarla artık birçok teknisyenin ve bazı

mühendislerin yapmış olduğu katkılar yerini bu makinalara bırakmıştır ve söz konusu işleyiş bu

minvalde devam etmektedir.’’ sözlerini iletmiş ve bunlara ilave olarak ‘’Dünya artık yeni bir sanayi

devriminin içine girmiş bulunmaktadır. Bu dönem makinaların birbiriyle irtibatlandığı, üretim yaptığı

ve birbirlerini kontrol ettiği bir bilgisayarlar çağını ifade etmektedir. Türkiye de bu yeni sanayi

devrimini ıskalamamak zorunda, treni kaçırmamak durumundadır. Sanayi 4.0 ‘a hemen intibak

etmemiz altyapısını kurmamız hayati önem taşımaktadır. Bu konuda ASO(Ankara Sanayi Odası)

elinden geleni yapmaktadır. Devamlı seminer, panel ve toplantılar düzenleyip sanayicileri ve ilgilileri

bilgilendirmeye çalışmaktadır. ASO’nun çalışkan ve gayretli başkanı Nurettin Özdebir’i TÜSİAV olarak

fevkalade takdir ediyoruz. Bu amaçla 1 kasım saat 10:00’da ASO Meclis Salonunda TÜSİAV – Ankara

Sanayi Odası ve Ankara Üniversitesi’nin birlikte oluşturdukları ÜNİDİP (Üniversite İş Dünyası İşbirliği

Platformu) GE, SİEMENS ve ROKETSAN’ın üst düzey yetkililerinin, Ankara Üniversitesinden 50’ye yakın

profesörün, yine 30 civarında Sivil Toplum Kuruluşu başkanının katılımları ile gerçekleşecek olan

Sanayi 4.0 toplantısında Sanayi 4.0’ı enine boyuna tartışacaklarını belirterek, ilgilileri davet etti.

Tamay ise 4.0 ‘ın önemini ‘’Bu itibarla endüstriyel devrimdeki 4.0 ‘ın amacı teknolojinin, özellikle

verimlilik esaslı çıktıyı arttırmadaki rolünün tüm sanayi sektörüne anlatılması ve bu devrimin kıyısında

kenarında değil tam ortasında olabilmek adına bir yol haritası çizilmesi gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki emek sermaye ve teknoloji bir araya gelmediği sürece verimli bir şekilde

sanayicimizin dış pazarlarda rekabet edebilmesi mümkün olamamaktadır.’’ sözleriyle ifade etti.