YAĞMUR HASADI KONFERANSI UMUT VERDİ

YAĞMUR HASADI KONFERANSI UMUT VERDİ

Çankaya Belediyesinin, Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) ve Portekiz İnsani Dünya Derneği (AMH) işbirliğiyle hayata geçirdiği; AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu – IV Çevre Hibe Programı kapsamında hibe kazanan “Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum” Projesi’nin ilk konferansı gerçekleştirildi.

Çankaya Belediyesinin, Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD) ve Portekiz İnsani Dünya Derneği (AMH) işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yağmur Hasadı Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum” Projesi’nin ilk konferansı gerçekleştirildi. “İklim Değişikliğine Yerel Çözümler: Yağmur Hasadı” başlıklı konferans, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot, PAD Başkanı Prof. Dr. Hakan Alphan, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları Gülsün Bor Güner ve Anıl Sevinç’in katılımıyla düzenlendi. Ekoloji ve doğal yaşam konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin ve çevrecilerin de büyük ilgi gösterdiği iki günlük konferansın ilk gününde, “İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Yönetimler” ile “Yağmur Hasadı ve Örnek Uygulamalar” başlıklı oturumlar yapıldı.
unnamed-1
“KENTLERİ YENİDEN YAŞANILABİLİR HALE GETİRMEK GÖREVİMİZ”
Konferansın açılışında konuşan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, yaşadığımız yüzyılın doğa, insan ve bütün bir hayat için tehlikeli olduğunu kaydederek “Egemen dünya sisteminin dayattığı tüketim olgusu yaşamın bütün alanlarında tahribat yaratmaktadır. Sanayileşme ve kentleşme doğamıza ağır ve büyük zararlar vermiştir. Betonun, doğanın üstünü kapatması aslında kentlerin insanlar için birer canlı mezar haline gelmesine neden olmuştur. Bu anlayışın değişmesi lazım ve biz Çankaya Belediyesi olarak, yaşamın tüm unsurlarına sağlıklı bir çevre ve koşullar sunmanın görevimiz olduğunun farkındayız. Yağmur Hasadı Projesi de bu bilincin bir yansıması olarak hayata geçirdiğimiz bir proje. Bu konferansın, proje için verimli bir adım olmasını umut ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan konferansın ilk oturumunda Prof. Dr. Ali Gökmen’in moderatörlüğünde “İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Yönetimler” başlıklı panel düzenlendi. İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ayşen Yılmaz, Küresel Denge Derneğinden Dr. Nuran Talu ve TEMA Vakfından Doç. Dr. Barış Karapınar’ın konuşmacı olduğu panelde iklim değişikliğine uyum konusunda çalışmalar yapan yerel yönetimlerin deneyimleri paylaşıldı.

Günün ikinci oturumunda Doç. Dr. Erhan Akça’nın moderatörlüğünde “Yağmur Hasadı ve Örnek Uygulamalar” başlıklı panel gerçekleştirildi. Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Sevinç, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneğinden (SEHAK) Dr. Akgün İlhan, proje ortaklarından AMH’yi temsilen Christoph Ulbig ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinden Emre Rona’nın katıldığı panelde Odemira’da yapılan projeden örnekler sunularak, Çankaya’da yapılması planlanan çalışma üzerinde konuşuldu.