8 milyon Avro’luk,İstihdam

İhtiyaç olan meslek alanları belirlendi, 358 kişi iş buldu.

8 milyon Avro’luk,İstihdam İçin
Koordinasyon ve Eğitim Projesi…

12 belediyede Sosyal Destek ve Rehberlik Birimleri kuruldu,
personele 8.000 saati aşkın süreyle eğitim verildi….

Haber:Halim UTLU
AB ve Türkiye tarafından finanse edilen ve genel merkezi Ankara olan Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) yürüttüğü,İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi’nin (İSKEP), son yemekli basın toplantısı, 7.11.2016 saat 12.30’de Ankara Grand Hotel’de yapıldı.
Avrupa Birliği- Türkiye mali işbirliği kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yürütülen, İstihdam için Koordinasyon ve Eğitim Projesi’nin (İSKEP) faaliyetleri, 19.11.2016 tarihinde tamamlanıyor. 7.11.2016 saat 12.30’da Grand Ankara Oteli’nde düzenlenen yemekli basın toplantısında,İSKEP’in Türkiye’de sosyal içermeye sağladığı katkılar, proje çıktıları eşliğinde paylaşıldı..
2014 Eylül’de başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi,sözleşmeyi imzalayan taraf olurken, proje,Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından geliştirildi ve 2014
Eylül ayından bu yana devam ediyor.
Pilot belediyelerde TBB’nin denetim ve rehberliğinde istihdam ve sosyal destek hizmetlerinin koordinasyon ve sunulmasına yönelik bir model geliştirmek ve uygulamak suretiyle, dezavantajlı bireylerin işgücü piyasasına sürdürülebilir şekilde entegrasyonuna katkıda bulunmayı amaçlayan proje,10 ilde bulunan 12 belediye ile işbirliğiyle yürütüldü.
Projenin 27 aylık uygulama süresi boyunca, her belediye bünyesinde dezavantajlı bireylere hizmet sağlanmasına ilişkin bir birim oluşturulması, dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve yerel hizmet sağlayıcılar, karar alıcılar ve vatandaşlarda, dezavantajlı bireylerin sosyal içermesine ilişkin farkındalığın artırılması alanlarında çalışmalar yapıldı.
Proje faaliyetlerinin ana sonuçları
-12 belediyede Sosyal Destek ve Rehberlik Birimleri kuruldu, personele 8.000 saati aşkın süreyle eğitim verildi.
– Dezavantajlı bireyler ve bu bireylere hizmet sağlayıcılar için bir veritabanı oluşturuldu. 7.000’den fazla kişinin bu veritabanına kaydı yapıldı.
– Pilot illerde bulunan yaklaşık 400 hizmet sağlayıcının dahil edildiği bir kurumsal servis sağlayıcı veritabanı geliştirildi ve faaliyete geçti.
– 1000 dezavantajlı birey, İŞKUR ve MEB teknik eğitim programlarına yönlendirilerek oryantasyonları sağlandı.
İhtiyaç olan meslek alanları belirlendi
-Kent düzeyinde daha etkili ve gerçekçi istihdam politikaları oluşturulabilmesi için, 850’den fazla paydaşın ve işverenin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylar ve araştırmalar ile dezavantajlı bireylere yönelik yerel işgücü piyasası analizleri yapıldı ve ihtiyaç olan meslek alanları belirlendi.
– 12 pilot belediyedeki dezavantajlılığın düzeyi ve derinliği ile toplumda dezavantajlılığa yönelik algının anlaşılması için 2 saha araştırması yapıldı.
– Projenin bireysel rehberlik ve grup danışmanlığı hizmetleri ile 7.000’in üzerinde dezavantajlı bireye ulaşıldı.
358 kişi iş buldu
-2.000’ün üzerinde dezavantajlı birey, yürütülen IT eğitimleri, mesleki eğitimler ve oryantasyon programlarıyla istihdama hazır hale geldi.
– 281 kişi girişimcilik eğitimlerinden faydalandı, 36’sı kendi işyerini açtı ve 78 kişiyi istihdam etti.
– Proje kapsamında 358 kişi iş buldu.
– Toplumsal ön yargıların aşılması için düzenlenen etkinlikler ve kampanyalar,17.500’ün üzerinde kişiye ulaştı.
– Yerel ve ulusal basında çıkan 3.000’ü aşkın haber, 13 milyonun üzerinde kişiye ulaştı.
İSKEP,8 milyon Avro’luk bütçeye sahip
Basın toplantısında,TBB Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Sökmen,AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Virve Vimpari ve İSKEP Takım Lideri Paulo PEDROSO konuştu.Yapılan açıklamalara göre,İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi
(İSKEP), 8 milyon Avro’luk bütçeye sahip.Bunun 1 milyon Avro’luk kısmı, demirbaş ve makine alımları için harcanmış.AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Virve Vimpari, bir sorumuz üzerine, İSKEP’in tamamen Türkiye için hazırlanan özel bir proje olduğunu,başka AB ülkelerinde uygulanmadığını, dolayısı ile diğer ülkelerle bir karşılaştırma yapma gibi bir durumun da söz konusu olmayacağını söyledi….
Plaket takdimi ve İSKEP hikayeleri
Öte yandan bugün yine aynı otelde kapanış konferansı ve panel düzenlendi.Konferansta,TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör,AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Virve Vimpari,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkan V. Burak Çağatay Doğan konuşacak.
Panelde,İSKEP Takım Lideri Paulo PEDROSO,TBB Uzmanı Cemal Baş,öğleden sonraki oturumda ise İSKEP teknik destek ekibinden Doç.Dr.H.Hakan Yılmaz ve TBB Dış İlişkiler Müdürü Gülfem Kıraç Keleş söz alacak.
Program, belediye sosyal destek ve rehberlik birimleri koordinatörlerine plaket takdimi ve İSKEP hikayeleri videosu, girişimcilerin sunumları ve soru cevap kısmı ile sona erecek.