BAL da Ambalaja dikkat …

ARTVİN’Lİ BAL ÜRETİCİLERİNE “BAL’DA AMBALAJ” UYARISINDA

BULUNULDU

Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurlu Başkanı Necmi Yazıcı “İlimizde

Bal Üreticilerinden Talebi‘’Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’’ Çerçevesinde

Üretilen Balların Ambalajlı Bir Şekilde Tüketicilerimizle Buluşturması” İsteğinde

Bulundu

Haber:Hayati Akbaş

ARTVİN-Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Yazıcı

yaptığı açıklamada İl’de Bal üreticilerinden ’Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’’

çerçevesinde üretilen Balların ambalajlı bir şekilde tüketicilerimizle buluşturulması”

isteğinde bulundu.

Yazıcı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi “2003 yılı başlarında kurulan

Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliğimizin 950 Asıl,175 Aday olmak üzere toplam 1125

üyesi vardır. Bu üyelerimize ait Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ile ortaklaşa

yürüttüğümüz (AKS).Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı 95.000 Adet Plakalı aktif arı

kovanımız mevcuttur. Bu arı varlığımız ile de bazı yıllar değişmekte birlikte yıllık

ortalama 1200 Ton bal üretimimiz vardır.

Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu olarak Üye arıcılarımızın

Ürettikleri ürünlerin katma değer yaratması açısından 2008 yılında Birliğimizce Artvin

Arhavi ilçesinde Kırsal kalkınma projesi çerçevesinde %50 Dünya Bankası hibe

destekli 400 ton/yıl kapasiteli tam otomatik’ ‘Bal Dolum ve Paketleme Tesisi’’

kurulumunu gerçekleştirdik. Bu örnek tesisimizi Türkiye genelinde, Artvin Arı

Yetiştiricileri Birliği olarak bu seviyede gerçekleşen ilk proje olma niteliği de

taşımaktadır.

Artvin Arı yetiştiricileri Birliği olarak 2006 yılında Patent enstitüsüne müracaat

ederek ARTAY-BİR markası ile arıcılarımızın paketleyecekleri bal ve diğer arı

ürünlerinin yasal olamayan satışlarını yasal hale getirilmesini 11 önce düşündük ve

hayata geçirdik.

Bal Dolum ve Paketleme Tesisimizin2010 yılında açılışını yaparak günümüze

dek faal olarak işlevini sürdürmektedir.

Bal dolumu sadece ARTAY-BİR markasıyla değil 20 ye yakın birlik üyesi

arıcılarımızın kendi özel tescilli markalarıyla da balların paketlenmesi sağlanmaktadır.

Üye arıcılarımızın bal dolum tesisinde paketlenen ballar içerisinden bir bölümü

birliğimizce satın alınarak Yine birliğimizce kurulumunu gerçekleştirdiğimiz BAL Ev’in

de tecilli markamız ile balları satışa sunuyoruz.

Üye arıcılarımıza katma değer yaratmak için Dolum öncesi tesisimize gelen

balların analiz ücretlerinin %50 oranında hibe verilmesinin sağlamak amacıyla Gıda,

Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürümüz Sayın Dursun Okur Bey’e konunun önemini

aktardık. Sayın Müdürümüzün Proje yapımı konusunda katkı sunacaklarını teyit

ettiler. Böyle bir hibe desteğin arı yetiştiricilerimize büyük katkı sunacağı gibi Bal

dolum tesisimizin de işlevliğini arttırarak daha canlı kılacaktır.

Ayrıca Bal üreticilerimizin rekabet edebilirliğinin güçlendirmesine katkı yapacak

Bunu yaparken de Piyasada etiketsiz ve markasız balların satışının ortadan

kalkmasına sebep olacaktır”.