EKONOMİ KÖTÜYE gidiyor

EKONOMİ KÖTÜYE GİTMEKTE GENÇ İŞSİZLİK ARTMAKTA
Ülkemizdeki, ekonomik veriler her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Ülkemizi 16 yıldır
yöneten AKP iktidarının, ekonomi iyi gidiyor söylemi bir aldatmacadan ibarettir. Çünkü ekonomi
verilerini gösteren; zamlar, işsizlik ve enflasyon rakamları ekonominin kötüye gittiğini göstermeye
yetmektedir.
TÜİK ağustos ayı işsizlik verilerine göre ülkemizde işsiz kişi sayısı 3 milyon 404 bin olarak
açıklanarak geçen yılın ağustos ayına göre 89 bin kişi azalmıştır. İşsizlik oranı da geçen yılın ağustos
ayına göre 0.7 puanlık azalış ile yüzde 10.6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ancak genç işsizlik 0,7 puanlık
artış ile yüzde 20,6 olarak açıklanarak ekonomik büyümenin gençlere istihdam yaratmadığı ortaya
çıkmıştır.
Ülke ekonomisinin yüzde 5 büyüdüğünü açıklayan siyasal iktidar, vatandaşlarına istihdam
yaratamamakta hatta yarım puan işsizlik rakamlarını düşürmesine rağmen işsizliği giderememektedir.
İşsizlik, çift haneli rakamlarda ilerlemekte ya da seyretmektedir. Ekonomi sözde büyürken dahi gençler iş
bulamamaktadır. İşsizliğin acısını ve etkisini en fazla hissedenler ise gençlerimizdir.
Siyasal iktidar, USD 3,88 TL, EURO 4,58 TL, 1 GR Altın 159 TL, BENZİN 5,66 TL,
MOTORİN 5,10 TL’ye yükseldiği bir dönemde ekonomi iyi gidiyor söylemi ne bizi ne de halkı ikna
edebilmektedir. Ülkede dolar, euro, benzin, mazot ve altın baş döndürücü şekilde yükselmektedir. 
Ekonominin kötü gidişatı durdurulamamakta ve bu şekilde devam etmesi durumunda maalesef ciddi
ekonomik bir krizle karşılaşmamız kaçınılmaz hale gelecektir.
TUİK rakamları, ülkemizde ekonominin yüzde 5 büyüdüğü dönemde dahi işsizliğin sürekli
yükseldiği ve enflasyonun bir türlü çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara indirilemediğini
göstermektedir.
Açıklanan enflasyon oranları gibi işsizlik oranları da vatandaşlarımız tarafından gerçekçi
bulunmamaktadır. Çünkü ülkemizdeki vatandaşların büyük bölümü yaşam deneyimlerinden yani çarşıda
ve pazardan ve en yakınlarındaki işsizlerden yola çıkarak ekonomiyi değerlendirmektedir.
Vatandaşların temel tüketim giderlerindeki artış zamları devam etmektedir. Kış aylarına
girdiğimizden sabit gelirli olan memur, emekli ve SSK’lılar zorunlu tüketim harcamalarındaki ve
vergilerdeki yükseliş nedeniyle açlık sınırında yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmaktadır.
Ekonomik verilerin somutluğu karşısında emekçilerin eriyen maaşları reel enflasyon oranları
altında seyretmektedir. Bugün açık bir şekilde görülmektedir ki ülkemiz işsiz, mutsuz, kaygılı ve
gelecekten umutsuz insanlar ülkesi haline getirilmektedir.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, hükümeti; işini kaybeden ve iş arayan insanlarımızdan,
sefalet ücretine mahkûm edilen; asgari ücretli, emekli, dul ve yetimlerimizden yükselen feryadı duymaya,
kaygı verici boyutlara ulaşan bu sorunu çözmek için ciddi ve somut adımlar atmaya
çağırıyoruz.

Hasan KÜTÜK
Birleşik Kamu-İş
Genel Başkanı