2018 ‘DE ANKARA

2018 ‘DE ANKARA YAHYA AKSOY
Kaleler , yollar,sanatsal yapılar ve antik yapılar, kentlerin tarihinde özel ve önemli bir durum ifade ederler. Ülkemizde ve dünyada kaleli şehirler arasında özel bir konumda olan Ankara, başkent olarak dünya ülkeleri arasında saygın ve seçkin bir yere sahiptir.
Bu temel değerlerini ve prestijini koruyarak, Ankara’nın çağdaş bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenler, gecikmeden ve öncelikle yerine getirilmesi gerekmektedir.
Doksan yılda yirmi bin nüfustan beş milyona ulaşması beraberinde yeni sorunları da getirmiştir. Bir bozkır kasabasından başkente dönüşen Ankara merkezi ve çevresi ile birlikte ele alınmalı ve diğer illerle bağlantısının sağlıklı bir alt yapıya kavuşturulması sağlanmalıdır.
Tarihî Kral Yolu ve İpek Yolu’nun Ankara’da kesişmesi de ,kentin geçmişte ticari, ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri önemini gözler önüne sermektedir. Hava, kara ve demir yolu ağı ile yurt geneline bağlanan Ankara, yeni plan ve projelerle gelecek yüzyıllara hazırlanmalıdır.Bu alanda yapılan uygulamalar umut ,heyecan ve sevinçle karşılanırken, yapılanlara hızla yenilerinin eklenmesi planlanmalı ve projelere yeterli ödenekler ayrılarak titizlikle hayata geçirilmelidir.
Metro- Ankaray sistemi gelişen ve büyüyen Ankara’nın dört yanına hızla yayılmalıdır. Havayolu taşımacılığı için yeni hava alanı ileriye dönük olarak ele alınmalı ve bu projeyi tamamlayan sınai, ekonomik , kültürel, sanatsal,ticari ve turizm yatırımları ele alınmalıdır.
Fuar ve sergi alanları, kongre merkezleri, sanat ve kültür yapıları yerinde ve zamanında gerçekleştirilmeli,öncelikle bu alanda yarım kalan CSO solunu, Ankara Devlet Konservatuvarı bahçesinde 1979’lara temeli atılan “tiyatro ve bale uygulama sahnesinin bulunduğu tiyatro binası ve diğer eserler biran evvel tamamlanarak hizmete açılmalıdır. Kültür ve sanat yapıları mahallelere açılmalıdır.
Gereksiz, işlevsiz bir ölü ve anlamsız yatırım olarak milyarlarca ödeneği yutan ” dört tarafta kent giriş kapısı” ile sanatsal hiç bir değerli bulunmayan kule,kale,kapı gibi yapılar kaldırılmalıdır.
Sağlıklı ve kullanışlı bir merkez olmayan Ankara AKM binası, yeni bir proje ile yenilenmelidir. Ulus –kale ve çevresi tarihi koruma projesi ele alınmalıdır. Kent hastanesi projesi ile ortadan kaldırılması istenen eski hastana ve sağlık kuruluşları sonucunda halkın mağdur olabileceği dikkate alınmalıdır.
Ankara’da yaya kaldırımları, parklar ve bahçe alanlarının yetersizliği, sanat galerileri, kültür merkezleri ve çocuk kütüphanelerinin azlığı tartışılmalıdır.İlçelerin,köylerin yerleşim alanları, imar planları ve buralarda öncelikli olan yatırımlar dikkatle ele alınmalıdır.Kent meclisleri, belediye meclisleri, yerel yöneticiler bu alanlarda uzmanların önerilerine özen göstermeli.
Ülkemizde çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda bilgi ve birikime sahip akademisyen ve uzman bulunmaktadır. Bu değerlerden kentlerin kalkınması ve projeleri alanında yararlanılmalıdır.Bu alanda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı en güzel bir örnek oluşturmuştur. Bilgi, yetenek ve teknoloji ile bütünleşen kentler çağdaş kalkınmayı ve gelişmişliği yakalar.Ankara, bu alanda önceliğe sahip olmalıdır..