Ankara Atatürk Kültür Merkezi

Ankara Atatürk Kültür Merkezi YAHYA AKSOY
Açılış Tarihi 27.12.1987
Arsa Alanı 81.420
Bina Oturum Alanı (m2) 11.000
Kullanım alanı (m2) 24.500
Adresi Hipodrom Ulus-ANKARA
Ankara’da, eski Hipodrom ile bugünkü Atatürk Kültür Merkezi alanı içerisinde, 29 Ekim 1981’de 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk’ün doğumunun 100. Yılında, Atatürk’ün anısına armağan edilmesi amacıyla ve Cumhuriyetin sembolü olarak planlanmıştır.
PLANLAMA, UYGULAMA, TASARIM
Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı faaliyetlerini yürütmekle görevli 100. Yıl Kutlama Koordinasyon Kurulu 2302 Sayılı Kanun gereğince Atatürk Kültür Merkezi’nin projelendirme işinin Bayındırlık Bakanlığınca yürütülmesini ve projenin ulusal bir yarışma ile elde edilmesini uygun görmüştür.
Atatürk Kültür Merkezi kongre salonu, konser salonu, opera-bale binası, tiyatro binası, müze, sergi salonu, kütüphane ve genel hizmetler binalarından oluşmaktadır ve toplam inşaat alanı yaklaşık 81.420 m2’dir. Bu alanlar yasayla hazine adına tescil edildi ve Kültür Bakanlığı’na tahsisi edildi.O yıllarda bütün yasal işlemler, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce takip edildi ve yerine getirildi.
Atatürk Kültür Merkezi binalarından müze, sergi salonu ve kütüphane ile ilgili olanlar genel yerleşim planı ile birlikte ilk etapta yarışmaya çıkarılmıştır.Yarışmaya 52 adet proje katılmış, projeler Bayındırlık Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Proje Yarışma Yönetmeliği’ne göre konunun uzmanı olan üyelerden oluşan jüri tarafından 22-26 Haziran 1981 tarihleri arasında değerlendirilmiş, Y.Mimar Filiz ERKAL ve Y.Müh. Mimar Coşkun ERKAL ‘a ait proje birincilik ödülüne layık bulunmuştur. Bu projede müze, sergi salonu, kütüphane bölümlerini içeren yapı grubu, bütün alanı içinde kare tabanlı piramit olarak ele alınmıştır.
Projelendirmede, çevredeki rekreasyon alanlarıyla uyumlu ve aynı zamanda Atatürk’ün anısını simgeleyecek anıtsal bir bütüne varacak şekilde Cumhuriyet Devri Müzesi 3 katlı bir yapı olarak ele alınmış, bunu modern Sanat Müzesi ve galerileri çevreleyerek, dışta çevreye uyumlu çizgilerle anıtsal etki oluşturulmuş; içte ise müze tekniğine uygun sergileme alanları düzenlenmiştir.
Programda en önemli konu, yurdumuzun ilk Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimleri Müzesi ile Bilim -Teknoloji ve Tabiat Tarihi Müzesi’nden oluşan Cumhuriyet Devrimi Müzesi olup, ayrıca Resim – Heykel Müzesi ve Güzel Sanatlar Galerileri ile halka açık çeşitli sanat ve el sanatları atölyeleri ile halk müziği ve oyunları çalışma salonları, iki küçük kütüphane ve toplantı salonu bulunmaktadır.
Geniş bir arazi içerisinde yer alan Kültür Merkezi atölyelerinde resim, heykel ve seramik konularında kurslar verilmektedir. Yaklaşık olarak 500 adet KTB sanatçısı Klasik Türk Müziği, Halk Müziği, Çok Sesli Koro, Devlet Halk Dansları bünyesinde çalışmalarını yürütmektedirler.
KTB Sinema Telif Hakları Genel Müdürlüğü Arşiv ve Teknik Prodüksiyon Şubesi, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Arşivleri, Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü depoları, Halk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü depoları,Türk Cumhuriyetleri Müziği Topluluğu, Gençlik Folklor Oyunları Topluluğu gibi birimlerde binada yerleşik olarak faaliyette bulunmaktadır.
Geniş bir kapalı alana sahip olan resim sergi galerisi ile bina çevresindeki açık alan, ulusal ve uluslararası fuar organizasyonları, konser, yarışmalar,illerin tanıtım günleri gibi faaliyetlerde de kullanılmaktadır.
Binanın zemin katında yer alan 230 izleyici kapasiteli toplantı salonu, çeşitli toplantıların yapılmasına uygun olabilecek şekilde yapılmıştır. Özellikle çocuk tiyatrosu ve yoğun dekoru olmayan tiyatro oyunları için de kullanıma uygundur. Ayrıca, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 35 mm lik sinema makinesi ve perdesi yerleştirilerek sinema filmleri gösterimine uygun bir salon haline getirilmiştir. Toplantı salonu her yıl Bakanlığımızca belirlenen ücretlerle özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına kiralanabilmektedir. Ticari amaç gütmeyen kültür ve sanat faaliyetleri KTB izniyle ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.
Güzel sanatlar atölyeleri resim, heykel, seramik ve desen kursları için yoğun talep görmekte ve her yıl yaklaşık 250 katılımcıya hizmet vermektedir.
Otuz yıl içeçrisinde Ankara AKM binası birçok sorunlar yaşadı ve yıprandı.Son yıllarda yıkılarak yerine yeni bir bina yapılması gündemde olup, tartışılmakta.Bütün resmi ve özel kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini bu konuda fikir ve proje üretmeye davet ediyorum.Başkent Ankara’nın kimliğine ve geleceğine hizmet edecek ,Tüm Türkiyemizi sembol olarak tanıtacak görkemli, sanatsal ve işlevsel abide bir proje uygulanmalıdır.