Bağımlı olduk

İnternet ve sosyal medyada geçirilen zaman arttı …
GÜNDE 7 SAAT BİLGİSAYAR
3 SAAT SOSYAL MEDYA

Yapılan araştırmalar Türkiye’de internet kullanım oranının yüzde 60’lara
ulaştığı, 42 milyon kişinin ise sosyal medyaya mobilden bağlandığı
belirlendi. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Gençlik ve
Spor Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, gün içinde bilgisayar
başında ortalama 7 saat vakit geçirdiğimiz, sosyal medyaya ise günde en
az 3 saat zaman ayırdığımız ortaya çıktı.
Kuzey Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri öne çıkıyor …
Dünyada 354 milyondan fazla kişinin internet kullandığı günümüzde 482
milyon ise aktif sosyal medya kullanıcısının bulunduğu belirlendi.
İnternetin en yaygın kullanıldığı kıta yüzde 88 ile Kuzey Amerika olurken,
en fazla internet kullanımı ise yüzde 100 ile Birleşik Arap Emirliklerinde
gerçekleşti. Bu alanda Japonya’nın yüzde 93 ile ikinci, İngiltere’nin ise
yüzde 92 ile üçüncü sırada yer aldığı tespit edildi. İnternet kullanımının en
az olduğu kıtalar ise Güney Asya ve Afrika olarak saptandı.