İSMAİL CEM’İN ARDINDAN

İSMAİL CEM’İN ARDINDAN YAHYA AKSOY
İnsanlar, doğar, büyük ve ölürler. İnsanı, kalıcı ve ölümsüz yapan olgular vardır.”Öldükten sonra yaşamak istiyorsanız, ölmez bir eser bırakınız” özdeyişi bunu anlatır.Sosyal, kültürel ve siyasal başarıları ile unutulmaz izler bırakan gazeteci-yazar- siyasetçi İsmail Cem, 24 Ocak 2007 tarihinde aramızdan ayrılsa da ,gönüllerde yaşamaya devam etmektedir.
1940 İstanbul doğumlu olup, evli ve iki çocuk sahibiydi.1959’da İstanbul Robert Koleji’nden ve 1963’te Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1981’de Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde siyaset sosyolojisi dalında Lisans Üstü eğitimi yapmıştır.
1963 den başlayarak çeşitli gazetelerde Yazı İşleri Müdürlüğü, Genel Yayın Müdürlüğü yapmış ve 1971 – 1974 tarihleri arasında Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi Başkanlığı, 1974 -1975 tarihleri arasında Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğü,1987 – 1991 tarihleri arasında İstanbul Milletvekili, 1995 – 1999 tarihleri arasında Kayseri Milletvekili, 1996 da Demokratik Sol Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi, 1987-1996 tarihleri arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği (BAB) Asamblesi Üyesi, 1989 -1991, 1993 – 1995 tarihleri arasında AKPM Sosyalist Grubu Başkan Vekili, 1996 da AKPM ve BAB Asamblesi Türk Parlamenter Grubu Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve Avrupa Medya Enstitüsü Danışma Kurulu Üyeliğini yürütmüştür.
7 Temmuz l995 – 6 Ekim 1995 Tarihleri arasında 50. Hükümette Kültür Bakanlığı, 30 Haziran 1997-11 Temmuz 2002 tarihleri arasında 55, 56 ve 57. Hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Son olarak, İstanbul Bilgi Üniversitesinde Uygulamada Türk Dış Siyaseti konulu dersler vermekteydi.İngilizce ve Fransızca bilmekteydi.
Yayınlanmış eserleri:
Türkiye’de Geri kalmışlığın Tarihi, Türkiye Üzerine Yazılar, 12 Mart, TRT’de 500 Gün, Siyaset Yazıları, Geçiş Dönemi Türkiye’si, Sosyal Demokrasi Yada Demokratik Sosyalizm Nedir, Ne Değildir?, Türkiye’de Sosyal Demokrasi, Engeller ve Çözümler, Yeni Sol, Soldaki Arayış, Gelecek İçin Denemeler, Mevsim (Fotoğraflar), 21 Yüzyılda Türkiye, Türkiye Avrupa Avrasya I, Avrupa’nın Birliği ve Türkiye.
Yaşam, büyük bir telaş ve kargaşa içerisinde hızla geçerken, olup- bitenleri ve üstün değerleri belki pek fark edemeyebiliriz. Olaylar,düşünceler ve uygulamalar birbirine karışarak çığ gibi büyürken ,insanı çoğu zaman göz ardı ederiz. Oysa hepsinde insan ,insanlar ve yaşam felsefesi ana temayı oluşturur.Bu alanda örnek çalışmaları, hizmetleriyle ve eserleriyle İsmail Cem yapmıştır.
Kültür Bakanlığı döneminde beraber çalışma olanağını bulduğum rahmetli İsmail Cem,ilk toplantısında örnek bir çalışma anlayışı göstermiş ve şunları söylemiştir:
“…Kültür bir zenginliktir. Bunun en güzel örneğini Kültür Bakanlığı göstermelidir.Farklı düşüncelere, görüşlere en çok Kültür Bakanlığı’nda gereksinim vardır. Toplumsal barışın ve birlikteliğin temeli böyle bir anlayışla sağlanabilir ve gelişir.Türk kültürünün temelinde bu anlayış vardır. Hepimiz bu anlayışla birlikte, heyecanla çalışacağız ve başaracağız…”
Halka karşı duyarlı, sıcak ve bilgili yaklaşımı ile gazeteci- yazar ,siyasetçi ve kültür adamı kimliği ile derin izler bırakmıştır.Herkesin gözünde ve gönlünde evrensel bir aydın olarak özel ve özgün bir yer etmiştir.
Tutarlı yaklaşımı, engin bilgisi ve kültürü ile Atatürk’ün aydınlık yolunda , çağdaş Türkiye Cumhuriyetine eser üzerine eserler katarak, düşünceler üreterek ve yazarak , hoş görü ve sevgi temelinde yurt ve ulus sevgisini bütünleştirerek atılımlar yapan rahmetli İsmail Cem,örnek bir aydın olarak eserleri ve düşünceleri ile ölümsüzdür.
Türk kültürünün temel ekseni olan bütün özgün değerleri özümseyerek, yurt ve ulus sevgisini benliğine sindiren ve bunları uygulama alanına aktaran, örnek bir gazeteci, yazar, siyasetçi , Kültür ve Dış İşleri Bakanı olarak hizmet veren rahmetli İsmail Cem, hiçbir zaman unutulmayacaktır. Ruhu şad olsun.