SİYASİ HALK SÖZLERİ

SİYASİ HALK SÖZLERİ YAHYA AKSOY
Bilgeler, fikirlerden fikir üreten sözler söylerler “felsefe” olur,tecrübelerden süzülen özlü söyleri halk söyler “özlü deyiş” meydana çıkar. Düşünce zenginliğinde bilgi,bilge ve halk bütünleşerek geçmişi geleceğe taşırlar.Bu özlü sözler kültür tarihinin temelini oluşturur.
-Haline bakmadan Hasan Dağı’na oduna gider./Oğlunla oba,kızınla komşu ol.
-Ne ekersen onu biçersin./Dedeleri koruk üzüm yemiş, evlatlarının dişleri kamaşmış.
-Sığırcının avradı sığır gelince kıvradı./Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
-Davetsiz gelen mindersiz oturur./Deliye yel ver, eline bel ver.
-Su akarken testini doldur./Keskin sirke küpünü çatlatır.
-Üzümünü çok işittiğin bağa sepetini küçük götür.
-İnsanlar kıyafetlerine göre karşılanır ve bilgilerine göre uğurlanırlar.
-Ulu sözü dinlemeyen uluyu uluyu yolda kalır./-Yoluyla giden yorulmaz.
-8 günlük ömre dokuz günlük nafaka lazım./Atı alan Üsküdar’ı geçti.
-Mert övülür namert yerilir oğul./Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
-Bir musibet bin nasihatten iyidir./Bir adım ilerisi çukursa attığın adıma dikkat et.
-Yalancının mumu yatsıya kadar yanar./Kurt bulanık günü sever.
-Arsız hırsız ev sahibini bastırırmış./Bir deli kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkaramaz.
-yoğurdum kara diyen olmazmış./Başkasına verir talkını kendi yutar salkımı.
-Önümüz harman savuruyor, arkamız kavurga kavuruyor.
-Yattığı ahır sekisi, çığırdığı Istanbul türküsü.
-Demir tavında dövülür./Çocuk hayatın kâzancıdır.
-Tavşana kaç tazıya tut derler./Dilim, seni dilim dilim yerim.
-Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.Üzüm üzüme baka baka kararır.
-Leyleğin ömrü laklakıyla geçermiş./Tavşan yamaca geçti.
-Kızım sana söylüyorum gelinim sen işit./Kurban olayım tipiye, sürdü getirdi bizim kapıya.
-Danışan dağlar aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış./Dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur.
-Bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun./Kaçan balık büyük olur./ Atına bakan arkasına bakmaz.
-Tanrı, kıymetini bilsin diye,fakire eşeğini kaybettirir sonra buldurur.
-Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az!
Halkın ve özellikle siyasetle uğraşanların , dikkatle ders alacağı yüzlerce halk deyişi bulunmaktadır. Bu konu ,Yozgat Sürmelisi’ne de yansımış:”…Dersini almışta ediyor ezber/Sürmeli gözlerde sürmeyi neyler…!” Halk sözlerinden dersini al,doğruyu bul.
Oğulcuk Köyü bilgesi rahmetli Hacı Yusuf Ceyhan amca, tarihi konuşmalarını, öğütlerini ve çevresindekilere vereceği dersi, halk sözleriyle tamamlardı. Hayatı anlatır ve ileri yaşa geldiğini şu sözlerle noktalardı:
-Hayat kıvama geldi ömür tükendi,tandır kıvama geldi hamur tükendi!