CHP: Seçim Barajı kaldırılsın

CHP, yüzde 10 olan seçim barajının kaldırılmasını öngören kanun teklifi hazırladı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nin gerekçesinde temsilde adaletin önemine işaret ediliyor.

Türkiye’nin içerisinde bulunduğu “siyasi krizin” temelinde, milletin egemenliğinin temsil edildiği TBMM’nin gücünü azaltılarak, yürütmenin gücünü artıran ve cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler tanıyan 12 Eylül Anayasası’nın yattığı ifade edilen gerekçede, parlamenter demokrasinin güçlendirilmesi, güçler ayrılığı ilkesi ve hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, cumhurbaşkanlığını parlamenter demokratik sisteminin tanımladığı sınırların içerisine alacak reformlar yapılması gerektiği belirtildi.

Gerekçede, şunlar kaydedildi: “Bugün ülkemizdeki en kritik sorun alanlarından birisi seçim barajıdır. Çünkü parlamenter demokrasi, ancak ve ancak milli iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisine eksiksiz yansıtılmasıyla sağlanabilir. Oysa darbe döneminde seçim sistemine eklenen seçim barajı ve benzeri birçok düzenleme ne yazık ki milli iradenin TBMM’ye tam olarak yansımasını ve birçok siyasi görüşün TBMM’de temsil edilmesini engellemektedir.”

Milletvekili Seçim Kanunu gereğince seçimlere katılan siyasi partilerin, milletvekili çıkarabilmeleri için ülke genelinde yüzde 10 oy almaları koşulu arandığının hatırlatıldığı gerekçede, “Baraj nedeniyle birçok seçimde bazı siyasi partiler TBMM’de temsil hakkı bulamamış, bu partilerin alması gereken milletvekillerini barajı geçen partiler alarak aldıkları oyla orantısız olarak TBMM’de temsil hakkı elde etmişlerdir” denildi.

Seçme ve seçilme hakkının herkes için bir hak olduğunun altı çizilen gerekçede, yüzde 10 seçim barajının yurttaşların karar alma süreçlerine katılımı bakımından da önemli bir sınırlama getirdiği savunuldu.

Gerekçede, şu görüşlere yer verildi: “Son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan seçimlerde ittifak tartışmaları da göstermektedir ki bugün parlamentoda doğru bir temsil sisteminin sağlanabilmesi için seçim barajının derhal kaldırılması gerekmektedir. Barajın kaldırılması ile 16 Nisan referandumunun ardından gayrimeşru biçimde değişen sistemde yapılacak ilk seçimlerde küçük partilerin büyük partilere muhtaç olmasının önüne geçilecek, doğru ve adil bir temsil sistemi kurulabilecektir. Pek çok defa gündeme getirdiğimiz, TBMM’e Demokratikleşme Paketi içerisinde de sunduğumuz seçim barajının tamamen kaldırılması önerimizin yeniden ele alınması, son günlerde sıkça gündeme gelen ittifak arayışlarına da kalıcı bir çözüm sunmuş olacaktır.”

Gerekçede, yüzde 10’luk seçim barajının İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen, yönetimde temsil edilebilme ilkesine açıkça aykırı olduğu savunularak kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Teklif, Milletvekili Seçim Kanunu’nun ilgili maddelerindeki “yüzde 10 seçim barajı” ifadelerinin kaldırılmasını öngörüyor.