Eğitimcilerden ”Yöneticilikte sözlüye hayır” kampanyası

Tüm Eğitimcileri Yöneticilikte “Sözlüye Hayır” demeye Davet Ediyoruz
MEB yönetici görevlendirme yönetmeliğine ilişkin bir taslak yayımlamış ve öğretmenlerin görüşüne açmıştır.Bu taslak baştan aşağı yanlışlıklarla, eksikliklerle doludur. Çünkü kariyer ve liyakat ilkeleri hiçe sayılmaktadır.

Şu anda yönetici olmayanların yönetim kademelerine geçişte göz boyama maksatlı olarak yazılı sınav getirilmiş fakat ardından getirilen sözlü sınav ile niyet yeniden ortaya konulmuştur.

Müdür olmak için ya da müdür yardımcısı olmak için yazılıdan 100 tam puan bile alsanız bir anlamı yoktur çünkü sözlü sınavlarla istendiği gibi görevlendirme yapılabilecektir.

Bu da yetmezmiş gibi iki yıllık öğretmen ile yıllarını yöneticiliğe vermiş bir yönetici adayı ya da iki yıllık öğretmen ile doktora yapmış bir yönetici adayı arasında müdür yardımcısı olmak açısından hiç bir fark yoktur.

Müdürlük için ise bir yıl yöneticilik şartı getirilirken keyfi görevlendirme yapılan kurucu müdürlük de aynı statüde değerlendirilmiştir. Müdürlük için de öğrenim seviyesinin ya da kıdemin hiçbir önemi yoktur.

Mevcut okul müdürleri 4 yılını doldurduğunda uygulanacak sistem ise tamamen il müdürünün inisiyatifine bırakılmak istenmektedir. Burada kıdem, öğrenim durumu, ödül… kriterleri var ise de bunların görev uzatmada bir etkisinin olmayacağı açıktır.

MEB’i uyarıyoruz öncelikle bu taslağı geri çekiniz. Ardından;

Sendikamızın da bakanlıktaki toplantılarda görüş verdiği ve etkili olduğu 2009 yılındaki bir yaklaşımla yargıya dahi taşınmayacak bir sistemi hep beraber oturup oluşturup tartışmaya açalım.

Eğitim kurumları yıllarca söylediğimiz gibi demokratik katılımın olduğu yaklaşımlarla hazırlanan mevzuata göre yönetilmeli, bu doğrultuda bir sistem oturtulmalıdır.

Bunun dışında yazılı sınav ve liyakate esas kriterleri (yüksek lisans, doktora, hizmet içi eğitim, ödül, yöneticilik kıdemi, öğretmenlik kıdemi, yazılan kitaplar, yayımlanmış makaleler… ) bertaraf etmeyen bir anlayış seçilmelidir.

MEB’i yıllardır tanıdığımızdan bu taslağı en azından bu aşamada geri çekeceklerini düşünmüyoruz.

Bu nedenle yöneticilik düşünen düşünmeyen tüm eğitim çalışanlarına çağrıda bulunuyoruz. Veri girişi yapınız ve;

– Sözlü sınav istemiyoruz.

-Takdire dayalı sistem istemiyoruz

– Yazılı sınav istiyoruz

– Atamaların(görevlendirmelerin) yazılı sınav ve liyakati ölçen kriterlere göre yapılmasını istiyoruz.

MEB’in açtığı veri giriş sisteminde görüşlerinizi paylaşınız.

MEB; bu çağrımıza ve görüşlere uymasa bile ülkenin aydın insanı olarak, bir eğitimci olarak görüşünüzü belirterek tarihe not düşmenizi istiyoruz…

MEB tarafından açılan link: https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?983

Özgür GENÇ
Eğitim İş Konya

Şube Başkanı