”Tarım arazileri ranta açılmamalı”

EKOLOJİ ÖRGÜTÜ BİRLEŞENLERİ TARIM ARAZİLERİ İÇİN AÇIKLAMA
YAPTI
Aralarında Yeşil Artvin Derneği’nin de bulunduğu 41 Ekoloji örgütü,
Toprak Koruma Kanunu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle tarım
alanlarının ranta açılmasına tepki gösterdi.
Haber:Hayati Akbaş
ARTVİN-Aralarında Yeşil Artvin Derneği’nin de bulunduğu 41 Ekoloji örgütü,
Toprak Koruma Kanunu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle tarım alanlarının
ranta açılmasına tepki gösterdi.
Ekoloji örgütleri tarım alanlarında kamunun enerji ve yol yapımını
kolaylaştırma gerekçesiyle Toprak Koruma Kurulu'nun işleyişine yönelik
yapılan yönetmelik değişikliğine tepki gösterdiler. Değişikliğin tarım alanlarının
talana açılmasına neden olacağını belirten ekoloji örgütleri yönetmeliğin iptalini
istediler.
Arım Dışı Kullanımın Önü Açılıyor
Ekoloji örgütlerinin yaptığı yazılı açıklamaya, Bergama'da
gerçekleştirilen Ekoloji Örgütleri Birlik Toplantısına katılan ekoloji örgütlerinin
yanı sıra bu toplantıya katılmayan örgütler de imza attılar. Açıklamada yapılan
yönetmelik değişikliği ile dokuz üyeden oluşan Toprak Koruma Kurulu’nun
alacağı kararlarda gereken oy sayısı düşürülerek tarım alanlarının tarım dışı
kullanılmasının önünün açıldığı ifade edildi.
AKP hükümetin halen yanlış tarım politikalarının köylülüğü bitirip üretim
yapmayı kısıtlayarak tarım ürünlerini yurt dışından alınmasına neden olduğunu
belirtilen ekoloji örgütleri açıklamasında; "Bu durum gelecekte tamamen çok
uluslu şirketlerin hegemonyasına girmemize sebep olacaktır. Hükümet tarım
toprakları konusunda yaptığı değişiklikle toprakların ulusal ve uluslararası
şirketlerin eline geçmesini daha da kolaylaştıracaktır" denildi.
41 Ekoloji Örgütü İmzaladı
Ülkenin değişik yerlerinde mücadele eden 41 ekoloji örgütünün imzasını
taşıyan açıklamada; "tarım üretimini sınırlayan, üretim maliyetini yükselten
zamlar ve vergiler nedeniyle çiftçiyi sürekli borçlandıran, ithal tarım ürünlerinin
ülkeye girişinde kolaylıklar sağlayarak tarımdaki üretimin her geçen yıl
azalmasına neden olan hükümet, yaptığı bu değişiklikle son darbeyi de
vurarak çiftçinin elinden toprağını da alacaktır" denildi.

Önce Tarım
Amacı toprağı korumak olan Toprak Koruma Kurulu'ndan tarım
arazilerini otobanlara ve termik, nükleer, hidroelektrik santrallerine açma
görevini üstlenmesinin istenildiğine dikkat çeken ekoloji örgütleri "Toprak
Koruma Kurulu’nun alacağı kararların geçerli olabilmesi için oy birliği şartının
getirilmesini istiyoruz. Bu yönetmeliğin ivedilikte iptal edilmesini istiyoruz.
Köle olmamak, aç kalmamak, sağlığımızı yitirmemek, doğamızı korumak
için önce tarım diyoruz" dediler.