Yavuz Selim Dokumacı’dan “Sanayii Tarihi”

Ankara Çankaya’da çalışmalarını yürüten Yavuz Selim Dokumacı “Sanayii Tarihi” adlı ikinci çeviri kitabını Bilim Tarihi okuyucularına sundu.

390 sayfadan oluşan kitap önemli entelektüel Mehmet Ziya bey in antik uygarlık Anadolu uygarlıkları ve batı uygarlıklarına bir gözlem anlatımı. Teknoloji ve sanayii tarihine ilgi duyan okuyucuların özgün anlatım biçimiyle, dönemin bilim için birşeyler yapmak isteyenlerinin mücadele serüvenini tadacakları bir emek ürünü.

Kitapta Mehmet Ziya beyin yaşadığı yıllarda İstanbul’da güç şartlar içindeki halkın ruh halini güzelleştirmek iyileştirmek, özgüvenini yükseltmek amacıyla düzenlediği önemli kişileri olayları kutlama biçiminde anma etkinlikleri yapması gibi ilginç bilgilerde yer almakta.

Ankara Üniversitesi Felsefe Anabilimdalı Bilim Tarihi doktora eğitimini sürdüren Yavuz Selim Dokumacı bir önceki çalışmasında da büyük harita kadastrocu Mahmut Esat ile ilgili hiç bilinmeyen çocuklara yönelik yazdığı bir eseri bizlere kazandırmıştı.