ÇANAKKALE ZAFERİ

ÇANAKKALE ZAFERİ YAHYA AKSOY
“…Savaş zaruri ve hayati olmalıdır…Milleti savaşa götürünce, vicdanımda acı duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceği diye savaşa girebiliriz. lâkin ,millet hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça; savaş, bir cinayettir.” Mustafa Kemal Atatürk
1915 ‘de milletimiz, hayatı tehlikeye düştüğü için kaçınılmaz olarak yapılan Çanakkale Savaşı, milletimizin kaderini ve tarihin gidişini değiştirmiştir .
Türklerin zaferi ile sonuçlanan Çanakkale Muharebeleri’ne yaklaşık 500.000 kişi ile katılan Türk askerlerinden sonuçta; 57.000 şehit, 21.000 hastalıktan ölüm,10.000 kayıp, 100.000 yaralı,64.000’i hasta olmak üzere 252.000 zayiat verilmiştir.
İngiliz , Fransızlar ve onların maşaları, 500.000 kişi ile katıldıkları muharebeyi 252.000 kişi zayiat vererek , yarımadayı arkalarına bakmadan terkettiler.
Çanakkale’yi geçilmez yapan ve 18 Mart 1915 ‘de zafere ulaşan , komutan Mustafa kemal başta olmak üzere, 215 kilo ağırlığındaki top mermisini sırtlayarak,topun namlusuna süren efsane kahraman Seyit Onbaşı’yı, yüzbaşı Sırrı Beyi, Akbaş Şehitlerini, 57. Piyade Alayı şehitlerini , kınalı Hasanları,dedelerimizi ve yüzlerce liseli, üniversiteli şehitlerimizi unutmadan rahmetle, minnetle ve saygı ile anıyoruz. “Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır” diyerek sonsuza dek anacağız.
Daha o yıllarda ünü bütün dünyaya yayılan , milli kahraman Mustafa Kemal için , Pakistan özgürlük şairi Mazrul İslam ,1919 yılında yazdığı “Kemal Paşa” isimli uzun bir şiirinde şöyle demekte: “…Kudretli kemal’lere muhtacız biz de,/Şahlanan bayrak oldun içimizde…”
Efsane topraklar üzerinde kurulmuş Çanakkale’yi 1915 yılında geçilmez yapan , askeri birliklerin önünde bir cesaret kahramanı olarak düşman siperlerine atılan, 19’uncu Tümen ve Bölge komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal , Kurtuluş savaşımızın özünü ve önemini tarihe altın harflerle yazılan sözleriyle , 20 Eylül 1921’de , silah arkadaşlarına (erlere) teşekkürlerini, tarihi mesajında ifade etmiştir:
NEFERLERE
“Kurtuluş için yaptığımız bu savaştan çok daha evvel,sizi başka muharebe meydanlarında da tanımış idim. Dünyanın hiç bir ordusunda, yüreği seninkinden daha temiz; daha sağlam bir askere rasgelinmemiştir.Her zaferin mayası sendedir; her zaferin en büyük payı senindir.Kanaatinle, imanınla,itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pâk kalbinle düşmanı nişhayet alteden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime pek aziz bir borç bildim. Sizin gibi kumandanları, zabitleri,neferleri olan bir millete,yad elleri altında köle olmak mümkün değildir.Bu defa TBMM ‘nin, hakkımda,yeni bir rütbe ve Gazi ünvanıyla teccelli eden iltifat ve teveccühü,doğrudan doğruya size racidir. Milletin verdiği bu rütbe ile yükselen ordu en şerefli ve en ulu bir gaza ile mümtaz olan gene ordudur. Sizin kahramanlığınızla,sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakârlıklar bahasına kazanılan büyük muzafferiyetin millet tarafından takdirine delâlet eden bu ünvan ve rütbei , ancak size izafe ederek, bütün askerlik hayatımın en büyük sermayei iftiharı olarak taşıyacağım. Cenabıhak, giriştiğimiz kurtuluş mücadelesinde, şerefli silah arkadaşlarıma kendilerini temyiz eden asaletin, civanmertliğin,kahramanlığın hakkı olan kat’î halâsı nasip etsin.”
Başkumandan Mustafa Kemal- 20 eylül 1921
Şair e.Albay Canfer Balçık, ünlü “Çanakkale’nin Ruhu “şiirinde, tarihi dizelere aktarıyor:
“…Seddülbahir,Conkbayırı,Arıburnu,Kirte’de/Cesaret ve feragat yüreklerde zirvede…”
Çanakkale’yi geçilmez kılarak, ülkemize özgürlük ve dünyaya barış getiren, anlatmakta sözcüklerin ve kalemlerin yetersiz kaldığı ,tarihe altın harflerle yazılan,eşsiz kahramanlık destanı Çanakkale Savaşları’nın yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, saygı ve minetle selamlıyoruz. Unutmayalım ki, bügünleri onların sayesinde yaşıyoruz.