Ekonomide KRİZİN ayak sesleri mi ?

2018 ekonomik krizi. 2018 yılında ekonomik kriz olacak mı?
Ekonomik açıdan ele aldığımızda 2016 yılının son çeyreğinde hissedilmeye başlanan ekonomik durgunluk işsizlikle birleşerek 2017 yılında daha da güçlenmiş durumda ve 2018 ekonomik kriz yılı olmaya aday görünüyor.

Öncelikle mevcut göstergeleri ele alalım, enflasyon rakamlarına bakacak olursak temel ihtiyaçlardan 2016 haziran ve 2017 haziran arasında %15’den daha az zam alan hiçbir kalem mevcut değil. Akaryakıt, ötv, mtv zamları, diğer vergi artışları, ele alındığında ise %20’den daha düşük bir artış mevcut değil. Topluma yansıyan enflasyonun %20 seviyelerinde olduğu açık.

Üniversite mezunu işsizlik oranı İstatistik Kurumu tarafından %11 seviyelerinde açıklanıyor ancak sınavlara hazırlık sürecinde olan veya lisansüstü eğitime devam edip herhangi bir gelir elde edemeyen iki milyon kişi bu oranlara dahil edilmiyor.

Enflasyon ve işsizliğin yanına bir de kur artışı eklendiği gerçeği mevcut. İhracatı ithalata dayalı bir ülke olduğumuzu, cari açığımızın mevcut olduğunu ve son olarakta ithalatımızın sürekli arttığını hesaplarsak her geçen gün fakirleştiğimizi söylemek yanlış olmaz. ”2018 ekonomik kriz yılı olacak” ifadesi bu açıdan gayet makul görünüyor.

2018-ekonomik-kriz-beklentisi-gerçekçi-mi?
Büyümenin Topluma Yansımaması Sorunu

Ülkemiz büyüme rakamları incelendiğinde Dünya’da zirveyi zorluyor ancak topluma maalesef hiçbir yansıması yok. Büyümenin topluma yansımamasının iki temel sebebi mevcut, birincisi inşaat sektörü gibi ihracatı pek mümkün olmayan ve sanayiye dayanmayan sektörlerle büyümek diğeri ise büyüme rakamlarının gerçekçi olmaması. Toplumun hiçbir kesimi %10’luk bir servet artışına sahip değil, diğer bir değişle gerçek manada %10 gibi rakamlarla büyüyen bir ülkenin sokaklarının çok daha canlı ve insanlarının çok daha refahlı olması beklenir.

KOBİ’ler 2018 Yılında Ne Yapmalı?

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için oldukça zor bir yıl olacak olan 2018 boyunca işletmelerin yapması gerekenleri tercihiniyap.net ekibi olarak kısaca sıralayacağız:

Büyüme planlarını ertelemek
Borçlanmamak veya kısa vadeli ve ufak miktarlarla borçlanmak
Kısa vadeli satışlar yapmak
Açığa satış riskini göze almamak
Kasada mümkün olduğunca nakit tutmak
2018 ekonomik kriz sürecinde, büyük oranda inşaat firmaları ve KOBİ’leri etkileyeceği, kriz sürecinde oldukça fazla işletmenin kapanmayı tercih edeceği tahmin ediliyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre önümüzdeki yıl finansal açıdan hepimiz için oldukça zorlu geçecek, en az yarayla atlatmak ümidiyle…kAYNAK :ty veb sayfası.