İÇMEYE TEMİZ SU BULAMIYORUZ

Yeryüzünün yüzde 70’i sularla kaplı ama …

İÇMEYE TEMİZ SU
BULAMIYORUZ

Dünyamızda ki suyun yüzde 97’sinden fazlasının, insanların kullanımına
uygun olmayan tuzlu sulardan oluştuğu tespit edildi. Dünya Su Günü
nedeniyle konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in Dünya
Doğayı Koruma Vakfı verilerinden derlediği bilgilere göre, dünyanın yüzde
70’inin suyla kaplı olmasına rağmen içilebilir su oranının oldukça düşük
olduğu belirlendi. Buna göre, dünyada insanların kullanabileceği su
miktarının, dünyadaki toplam su varlığının yüzde birinin bile altında olduğu
anlaşıldı.
Dünyada 844 milyon insan temiz suya ulaşamıyor …
İklim değişikliği ve hızlı nüfus artışının doğurduğu sorunlar sebebiyle temiz
su kaynaklarının hızla azaldığı dünyada, halihazırda 844 milyon insanın
temiz suya ulaşamadığı ortaya çıktı. Bu konuda Birleşmiş Milletler’in
yayınlamış olduğu raporunda da son yüzyılda temiz suya olan ihtiyacın 6
kat yükseldiği, her yıl temiz su ihtiyacının ise yüzde 1 oranında arttığı
belirlendi. Ayrıca, önlem alınmaması durumunda 2030 yılında dünyadaki
mevcut temiz suyun insanlığın ihtiyacının yalnızca yüzde 60’ını
karşılayabileceği tespit edildi.
Türkiye’de kişi başına yıllık 1519 metreküp temiz su düşüyor …
Türkiye’nin sanılanın aksine su kaynakları bakımından yeterince zengin
olmayan bir ülke olduğu belirlenirken, aksine kişi başına düşen yıllık
ortalama 1519 metreküp su miktarıyla temiz su sıkıntısı çeken bir ülke
olduğumuz ortaya çıktı. Su kaynakları bakımından zengin sayılan ülkelerde
bu miktarın 8 bin ila 10 bin metreküp olduğu belirlendi. Türkiye'nin 110
milyar metreküp kullanılabilir su potansiyelinin yüzde 16'sını içme ve
kullanımda, yüzde 72'sini tarımsal sulamada, yüzde 12'sini ise sanayide
harcadığı tespit edildi.