KENTLERİN KALBİ

KENTLERİN KALBİ YAHYA AKSOY
Bütün dünyada başkentler ve diğer önemli kentler meydanları ile gündeme gelmekteler.
Yerleşik hayata geçen insanlar,mağaralar, çadırlar,surlarla çevrili ve köşelerinde gözetleme kulesi bulunan kalelerden sonra,gelişen yerleşim kültürü sonrasında kentler kurarak yaşamaya devam etmekteler.Kentlerin kalbi kent merkezleridir.Korunup geliştirilmelidir.
Merkezden başlayarak çevreye yayılan konutlar, iş yerleri, ticarethaneler, hanlar,hamamlar,ibadethaneler, sosyal tesisler, sağlık ve eğitim kuruluşları ,parklar ve benzeri yerler kentleri oluştururlar.Hayatın da merkezi ve can damarı vardır.
Kentlerin kalbi ,merkezde yer alan KENT MEYDANLARIDIR. Kentte yaşayan herkes çevreden merkeze hergün gidip gelmesi geleneği yaşamın vaz geçilmezi olmaktadır. Toplumsal buluşma alanları olarak kent merkezleri çevreyi ve çevreler merkezi besler, geliştirir, teneffüs ederler.
Kent merkezleri, geniş yeşil alanlardan ve tarihi alış veriş merkezlerinden, yeme içme işletmelerinden, giyim kuşam mağazalarından, kitap, sahaf,antik eşya ve benzeri yerlerinden oluşurlar. Kent merkezi sosyal, kültürel, ticari anlamda hayat merkezidir.Buluşma, kaynaşma, tanışma, dinlenme, eğlenme ve tartışma merkezi işlevi ile toplumun kalbi kent merkezlerinde atar. Toplumsal sağlık, huzur ve mutluluk meydanı bu merkezlerdir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında , Başkent Ankara’nın kalbi ULUS MEYDANI’nda atardı. Giderek gelişen kentin can damarı KIZILAY bölgesine ve daha sonra Çankaya bölgesine kaymasına rağmen,halkın buluşup kaynaştığı merkezler Ulus ve Kızılay bölgesi olmakta ve toplumsal duygu ve düşünceler gece ve gündüz buralarda yoğunlaşmaktadır.
Yıllardır süren bu gelişmeler, idari ve mahalli kent yöneticilerine ve hükümetlere önemli görev ve sorumluluklar yüklemekte. Toplumsal görevlerin vicdani ve hukuki sorumlulukları da vardır. Kent merkezleri düzenlemelerinde ulusal ve uluslararası proje yarışmaları da yapılmalı.
Ulus ve Kızılay için yapılan yeni kentsel dönüşüm projeleri sürekli gündemde kalmakta ve tartışılmaktadır.Son günlerde Saraçoğlu konutları, Kızılay Güven park, askeri binanalar ve diğer resmi yapılar ile otopark ve yeşil alanlar önemini ve önceliğini korumaya devam etmekte. Buralarda yeniden yapılacak imar planları bütün yönleriyle çağdaş ve çağlar ötesi dikkate alınarak uzun vadeli yapılmalıdır. Bunu yapacak bilgi, deneyim ve teknoloji vardır.
Tıpkı insan kalbi gibi,kent merkezi de kentin can damarıdır,kalbidir.Bu kaynak beslenip geliştirilmelidir. Yaşamın kalbi kent merkezleri, bütün yönleriyle kentin imajını oluşturur.
Dışardan gelen yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yerleri kent merkezleri olmakta.Kent merkezlerinin vereceği imaj,intiba ve izlenimler, buradan dünyaya yayılmaktadır.
Kültür, tarih, sanat ve Cumhuriyet başkenti Ankara, yeni yapılacak çağlar üstü projeler ve uygulamalar ile kent merkezi ile de anılmalı ve tanınmaldır…

İNSAN VE İNSANLAR !
Beş milyonluk’mega kent’ ölü şehrin bu yakasında
Bir insan doğdu,
Duyan duydu duymayan duymadı
Çok zaman geçti aradan,
Dünya nimetleri sundu yaradan
Göremedi, bulamadı, alamadı insan
Yazın yaşa , kışın taşa oturdu dalgın,
Yaşadı mı yaşamadı mı ?
Bilemedi dünyaya niçin geldiğini,
Sam yeli vurgunu,yol yorgunu oldu
Varlık içinde yokluk çekerek sararıp soldu,
Adına kader dedikleri hayat
Acı, tatlı çetrefilli bir yoldu
Ne olduysa hep
İnsana oldu,
Bir insan öldü mega kentin öte yakasında
Yanık bir selâ sesi duydular
‘Allah rahmet eylesin bir insan terk-i hayat etmiş ‘ dediler,
Duyarsız milyonlarca hedefsiz insan
Hiç bir şey olmamış gibi yollarında yürüdüler,
Uğultularla kaplı toz duman arasında
Sokaklar arı gibi insan kaynıyor
Kimileri de hayatla kumar oynuyordu,
Bilmediler ki sıra kendilerine de gelecek
Doğan her canlı bir gün ölecek