ÖĞRETMEN OKULLARI

ÖĞRETMEN OKULLARI YAHYA AKSOY
ÖĞRETMEN MARŞI
Alnımızda bilgilerden bir çelenk
Nura doğru can atan Türk genciyiz
Yeryüzünde yoktur olmaz Türk’e denk
Korku bilmez soyumuz
Şanlı yurdum her bucağın şenle dolsun
Yurdum seni yüceltmeye andlar olsun
Candan açtık cehle karşı bir savaş
Ey bu yolda and içen genç arkadaş
Öğren öğret hakkı hakka gürle coş
Durma durma koş.
Şanlı yurdum her bucağın şenle dolsun
Yurdum seni yüceltmeye andlar olsun.
Cevat Memduh ALTAR
16 Mart 1848 öğretmen yetiştirmede başlangıç. Öğretmen okullarının 170.yılı kutlu olsun.
Yüksek Öğretmen Okulları, lise ve dengi okullara öğretmen yetiştiren eğitim kurumlarıdır. Okulun tarihinin, Dârülmuallimîn adlı okulun açılış tarihi olan 16 Mart 1848’e kadar uzandığı kabul edilmektedir.
1838 yılında, çocukların “Rüşt” (erginlik) yaşına kadar okuyabilmeleri için ortaokul düzeyinde rüştiyeler açıldı.
16 Mart 1848 tarihinde Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere üç yıl süreli Darül Muallimin-i Rüşdi adını taşıyan bir okulun kurulduğunu görüyoruz.
Bu tarih, öğretmen okullarının ilk kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir.
Öğretmen yetiştirme konusu, Cumhuriyetin başlangıç yıllarından beri hükümetler tarafından eğitim sistemimizin en öncelikli konularından biri olarak algılanmıştır.
Eğitim hizmetlerinin topluma yaygınlaştırılması politikası kapsamında özellikle ilkokullara öğretmen yetiştirme sorunu hükümetlerin her dönem üzerinde önemle durdukları eğitim alanı olma özelliğini korumuştur.
Başlarında bilgilerden bir çelenk,nura doğru koşarak, cehalete savaş açan,kalbinde yurt sevgisi ile ülkesini ve ulusunu aydınlatmak için durmadan koşan eğitim ordusu,1940’larda yurdun dört bir yanında açılan Köy Enstitüleri ile zirveye taşınmıştır.
Giderek mesleki özelliklerini yitiren,proğramlarından öğretmenlik formasyonu kazandıracak dersleri kaldırılan öğretmen yetiştirme kurumlarının çağdaş hale getirilmesi ulusal bir görevdir. Eğitim ,bilimsel ve teknolojik dünya verileri ışından mahrum bırakılarak ihamal edilirse geleceği karanlık sarar. Eğitimde çağdaşlık ve laiklik ilkesi ile öğretmenler ve öğrenciler önceliklidir.
Bir ulusu karanlıktan aydınlığa çıkaracak ve çağdaş ülkeyi yaratacak eğitim ordusudur.Öğretmenlik kutsal bir meslektir.Korunmalı, geliştirilmeli ve sorunları çözülerek baş tacı edilmelidir.
Bütün alanlarda ve öncelikle eğitim alanında en büyük devrimleri başlatan, “Cumhurbaşkanı olmasaydım,Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim” diyen Baş öğretmen Atatürk’e, Öğretmen Okullarının 170 inci kuruluş yıl dönümünde selam olsun.Büyük Önderimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.
öğretmen okullarının 170. kuruluş yıl dönümünde ,öğretmenlik mesleğinin azizliğini bilen ve yücelten tüm öğretmenlerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.