ORMAN VARLIĞIMIZ 22 MİLYON HEKTARI GEÇTİ

Türkiye orman alanını artıran ülkeler arasında 23. sırada …
ORMAN VARLIĞIMIZ
22 MİLYON HEKTARI GEÇTİ
Türkiye’nin yüzölçümünün yüzde 27,6’sını ormanlık alanlar oluştururken, ülke
nüfusunun yüzde 10’unun da orman köylerinde yaşadığı belirlendi.
Interpress’in Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle yapmış
olduğu incelemeye göre, son 15 yılda Türkiye'de orman varlığının 1,5 milyon
hektar artarak 22,3 milyon hektara çıktığı, orman servetinin ise yüzde 30’un
üzerinde artış gösterdiği tespit edildi.
Dünyada en fazla orman Rusya’da …
Dünyada ise orman varlığı yaklaşık 4 milyar hektar civarındayken, bu
miktarın kara alanlarının yüzde 30’unu oluşturduğu belirlendi. En fazla
ormanlık alana sahip ülke Rusya olurken, onu Brezilya, Kanada ve ABD’nin
izlediği görüldü. Öte yandan dünyada çeşitli nedenlerle her yıl 13 milyon
hektar ormanlık alanın da yok olduğu anlaşıldı.
Türkiye orman alanını artıran ülkeler arasında 23. sırada…
İncelemeye göre, Türkiye’nin dünyada orman alanını artıran sayılı ülkelerden
birisi olduğu anlaşıldı. Dünya Bankası’na kayıtlı 208 ülkeden 84 tanesinde
orman alanları artarken İzlanda’nın ilk sırada olduğu listede Türkiye’nin ise
23. sırada yer aldığı belirlendi.
Karadeniz Bölgesi ilk sırada…
Ülkemizin ormanlık alan dağılımında ise yüzde 25 ile Karadeniz Bölgesinin
ilk sırada geldiği belirlendi. Akdeniz Bölgesi yüzde 24 ile ikinci sırada yer
alırken, orman alanı bakımından yüzde 17 ile Ege Bölgesi üçüncü, Marmara
Bölgesinin ise yüzde 13 ile dördüncü sırada yer aldığı görüldü. Doğu
Anadolu Bölgesinde ormanlık alan yüzde 11 olurken İç Anadolu’da ise bu
oranın yüzde 7 olduğu belirlendi. En az ormanlık alana sahip olan bölge ise
yüzde 3 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi oldu. Türkiye’de ormanın en çok
yer kapladığı illerin ise sırasıyla Antalya, Kastamonu, Muğla ve Mersin
olduğu tespit edildi.