ORTAÇAĞ PROFESÖRÜ ATALAR

ORTAÇAĞ PROFESÖRÜ ATALAR YAHYA AKSOY
Prof.Dr.Mehmet Münir ATALAR, 1949 yılında Tokat’ın Zile İlçesinde doğdu.İlk ve ortaokulu memleketinde bitirdi.Ankara Cumhuriyet Lisesi’nde sonra A.Ü.İlahiyat Fakültesi’nden mezuniyetinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’nda beş yıl süreyle eğitim uzmanı olarak görev aldı. 1977 yılında mezun olduğu fakültenin İslam Tarihi Anabilim dalında asistan,doçent oldu.
Yurt içinde ve dışında değişik üniversitelerde görevler aldıı.1995’de Gazi Osmanpaşa Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Bilim Dalında Profesörlüğe atandı.emekli olduğu 2016 yılına kadan aynı üniversitede görev yaptı.
İdari görevleri yanında, bilimsel toplantılarda sunduğu çok sayıda bildirisi, bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi yeraldı. Yüksek lisans ve doktora tezlerini yönetti. Bilimsel çalışmalarına öncelik ve önem veren Pro.Atalar,Kitapları, 120’den fazla konferans ve söyleşileri ile tarihî bilgi ve birikimlerini kitaplar, dergiler, basın ve televizyon proğramları ile halkla paylaştı.
Tarihimizin Ortaçağ dönemini derinliğine ve denişliğine bütün ayrıntıları ile anlamak isteyenler, Profesör Atalar’ın eserlerini okumaldırlar:
-Osmanlı Devlet’nde Surre-i Hümâyûn ve Surre Alayları,
-Es-Seyyid Ahmed Rıfâî,
-Gazi Osman Paşa,
-Şerh-i Rümuzâtı Hacı Baytram-ı Velî…
Prof.Ataların arkadaşları ve öğrenciler bir vefa örneği olarak, “MÜNİR ATALAR ARMAĞANI-“Ortaçağ Tarihi Yazıları” eserini çıkardılar. Arkeoloji ve Sanat yayınları arasında yer alan ,350 sayfalık bu anıt eserin editörlüğünü, Prof.Atalar’ın öğrencileri Pınar Ülgen-Alpaslan Demir-Muurat Serdar yerine getirmiş.Değerli bir hizmet. Kendilerini kutluyorum.
Üniversite öğrencilerinin bir vefa örneği göstererek hocaları Prof.Dr. Münir Atalar için hazırladıkları “ATALARA ARMAĞAN” eseri özgün, özel içeriği ile raflarda seçkin yerini almıştır:
“…Aslında Ortaçağ,sadece Ortaçağ’dır.Geçmişten aldıklarıyla geleceğe aktaradıklarıyla…Güzel anlatımlarla ve çalışmalarla çekillenen kendini sevdiren zor bir insandır Ortaçağ. Ama Ortaçağ çalışmak da bir ayrıcalıktır ve anlatmak da ayrı bir zevktir. Ayrıca çalışıldıkça anlaşılan ve karanlık kelmesinin yakışmadığı bir alandır. İşte bu güzel alanı öğrencilerine sevdirmiş, hafızalarımızı dinç tutmaya yardımcı olmuş ve de millet olma vasıflarımızı korumayı öğretmiş bir kişidir Prof.Dr.M.Münir ATALAR…Hem nezakketiyle hem de insanlığıyla…”
Öğretmenler ,zihinlerde, gönüllerde, gözlerde ,dillerde,ellerde ve gönüllerde unutulmaz izler ve izlenimler bırakarak unutulmazlar. “Prof.ATALAR’A ARMAĞAN” eseri de bunun özel bir örneğidir.
Dostumuz Prof. Münir Atalar, bütün yönleriyle,toplumda sayılan ve sevilen sade,samimi,hoşgörülü ve tüm insanlara karşı duyarlı, örnek bir insan ve saygın bir bilim adamı olarak kitaplarda ve gönüllerde yerini almıştır.Yeni hayatında sağlık içinde başarılar diliyorum.