ŞAİR PROFESÖR GERÇEKER

ŞAİR PROFESÖR GERÇEKER YAHYA AKSOY
Prof.Dr.Muharrem Gerçeker 1948’de Ankara’da doğdu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde KBB Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmakta iken 2015 yılında, adına ve emeğine yaraşır şiirsel bir törenle emekli oldu. Şiir sevgisi ve şairliği ile insan sevgisini zirveye taşıyan şair bilim adamı Gerçeker hocanın kültür ve sanat şöleni şeklinde geçen emeklilik törenine, yüzlerce seveni katıldı.
Şiir ve şairler hakkında kutsal kitaplarda,bilginlerin sözlerinde ve edebiyat tarihinde yer alan ifadeler, geçmişten geleceğe bir çağlayan gibi akan şiir ve şair dünyasına ışık tutmaktadır:
“Şairlerin nefesleri, cennetin anahtarıdır.” Hadis-i Şerif
“Şair, bana yağmurdan söz etme, yağdır!” W.Hugo
“Bir matematikçi,şair ruhlu olmadıkça tam bir matematikçi olamaz.” Weiertras

Şair , duygularını,algılarını,gözlemlerini, özlemlerini, tutkularını, ilham ve
tasarımlarını sözcükler, imgeler, deyimler, tamlama ve betimlemelerle dizelere aktarır. Şiir, dünya kültür mirasına ışık tutar, insanı ve doğayı ısıtır ve yansıtır. Siyasi ve sosyal tarih şiirle bütünleşir.Tasavvuf şiirleri nefes’lerle ilahi gerçeği yücelere taşır.

Özgün şiirlerini dört kitapta toplayan, 30’dan fazla eseri TRT repertuarında yer alan Prof.Dr. Muharrem Gerçeker,bestelenmiş bir şiirinde şöyle demekte:
“Ben baharı mevsim bilirdim/Gözlerin ömür oldu bana/Yılları ümitle yitirdim/Kar olup yağdın saçlarıma.”
Şair profesör Gerçeker, hayatı, söz sanatının zirvesi imgelerle, simgelerle yağmur gibi dizelere aktararak,şiire renk ve ahenk katmakta olduğu için şiirleri bestelenmekte ve şarkılar aracılığı ile gönüllere seslenmekte,dinleyenlerde derin izler bırakmaktadır.

“Seninle başladı hikâye/ Toprak yeşil,mavi gökyüzü/Bir yudum mutluluktu gaye/Sevgiye bağladık her sözü/ Geceler gündüze dönerdi/Yıldızlar gülerek sönerdi/Bulutlar yağmurla inerdi/Sevgiye bağladık her sözü…”

Şair Muharrem Gerçeker’in “Uzak Akşamın Rüzgârı” şiir kitabı,”Bir uzak bakışla başladı/Ömrümün en güzel rüyası/O siyah oklar yumuşadı/Güldü kirpiklerin arası” dörtlüğü ile başlıyor ve şairin deyişiyle ” yaşamın renklerini anlatan 133 şiirle devam ediyor:
“Gitme gülüm gitme/Sürsün hikâyemiz/Bir daha belki de/Hiç görüşemeyiz/Bahar sabahı sen/Eylül akşamı ben/Temmuzu yaşadık/Mevsimi gelmeden…”
Eliot’a göre , “Şiir dili, konuşma dilinin ve ondaki musikinin en kusursuz şeklini sunmak zorundadır.” Bunun en güzel örneklerini şair Profesör Gerçeker’in şiirlerinde görmekteyiz.
Şiir ve şair yetenek ister. Şairde var olan yeteneğin yanı sıra, şairin en büyük dayanağı matematiksel zekaya sahip olmasıdır. Büyük bir matematiksel düzenek olan evrenin özgün ve özel örneğini şiir oluşturur. Bilimin ve özellikle tıp biliminin temelinde fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi alanlar, özel bir yere sahip bulunmaktadır.
Şiir, bir şeyi en güzel ve etkileyici bir şekilde kısaca ifade etme sanatıdr. Bir matematikçi olan ve sonraları felsefe ve edebiyatla uğraşıp, edebiyat dalında Nobel Ödülü alan Bertrand Russell” matematik, doğru açıdan bakıldığında, yalnızca gerçek değil, şahane bir güzellik de içerir…Son derece sade…En yüksek sanatın gözterebileceği kesin kusursuzluğa sahip, yüce bir güzelliktir” diyor. Russelll’a göre matematik, şiir ve edebiyat bağlantılıdır…
Kaynağı insan yaşamı olan edebiyat ve tıp ile ilgilenenler düşünce ve duygularını açık ve gerçekci olarak şiirsel ifadelerle ortaya koyarlar.İyi bir hekim iyi bir şairdir… Hekim şair Gerçeker bunun en güzel örneğidir.
Şair Profesör Gerçeker son kitabında şöyle demekte: “…İnsan ruhunda da dalgalanma şeklinde rüzgarlar esebilir.Sevinç ve üzüntü yanında, basit bir sempati ile başlayıp, ölümsüz aşklara kadar gidebilen duygusal gönül hareketleri bu esintilerin kaynağıdır.
Bu sarsıntıların görünür olumlu sonuçları karşımıza çok defa, şiir,resim, şarkı, beste gibi sanatsal sunumlarla çıkar. Ben de, uzun yıllar öncesisnden gelen ve yaşantımı renklendiren bu ürünlerin yer aldığı şiir kitabıma “UZAK AKŞAMIN RÜZGÂRI” adını vermeyi uygun buldum.”
Prof.Dr.Muharrem Gerçeker’in daha önce yayınlanan “SEVGİLER ORADA KALDI”,”GECELERİ AÇAN ÇİÇEK” ve “BAŞKA İKLİMİN BAHARI” adlı kitaplarında yer alan şiirleri, Prof Dr. Yaşar Bedük tarafından bestelenmiş ve çok sayıda eseri, TRT ve Kültür Bakanlığı repertuarında yer almış ve korolarca seslendirilmektedir.
“Yorgun Yüreğim” şiirinde ifade ettiği gibi şair Prof.Dr.Muharrem Gerçeker,maziyi geleceğe taşıyor ve hep umutla yaşıyor.Nice şiirlere imza atmaya çalışıyor:
“Yine yorgun yüreğim/Maziyle yaşıyorum/Tutmasa da dileğim/Bir ümit taşıyorum…”
Şairin umutları, ufukları ve duygu dünyası sonsuzdur.Gönüllerin sesi,örnek insan şair Prof.Dr. Muharrem Gerçeker’e selam olsun.Şiirleri bestelenerek gönüllere dolsun…