TIP BAYRAMI

TIP BAYRAMI YAHYA AKSOY
İlk Tıp Bayramı 14 Mart 1919’da, işgal altındaki İstanbul’da, tıp öğrencileri tarafından kutlanmış. Tepkilerini bu şekilde dile getirmeye çalışan öğrencilerin bu törenine Dr.Fevzi Paşa, Dr.Besim Ömer Paşa, Dr.Akil Muhtar (Özden) gibi dönemin ünlü hocaları da katılmış.
Sultan II. Mahmut’un yenilikçi hareketleri sonucu, hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin de katkılarıyla batılı anlamda ilk tıp mektebi olan, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire 14 Mart 1827 Çarşamba günü Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağı’nda kurulmuş. Bu şekilde, tıp tarihimizde 14 Mart yerini almış…
1933’de “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” İstanbul Üniversitesi’ne dâhil olmuş. Peşinden de 1945’te Ankara Tıp Fakültesi, 1954’te Ege Tıp Fakültesi kurulmuş. Derken bugünlere gelinmiş…
Toplum hayatını çok yakından ilgilendiren sağlık hizmetleri ile ilgi tüm çalışmalar, veriler, program ve planlar,yeni gelişmeler Tıp Bayramlarında ele alınmalı ve insanlar bilgilendirilmelidir. Bu alanda, doktorlar, tüm sağlık çalışanları, sağlık yatırımları, gündemde olan kent hastaneleri, özel hastaneler,ilaç sektörü ve eczaneler, 112 acil servis hizmetleri,aile hekimliği ve aile sağlık merkezleri-sağlık ocakları gündeme taşınarak bütün yönleriyle tartışılmalıdır. Bu ve benzeri haftalar,konuları, sektörleri,sorunları ve çözüm yollarını masaya yatırmak içindir. Fikirlerin çarpışmasından hakikatler doğar…
Sağlık hizmetlerinin , devletin asli görevleri arasında öncelikle yer aldığı ve konunun anayasdalarda ifade edildiği hiç bir zaman unutulmamalıdır.
Tıp Bayramı, bir gün değil bir hafta süreyle çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerle kutlanmalıdır. Tıp tarihi müzeleri açılmalı, sağlık çalışnalarına ait edebiyat,şiir, roman,öykü vb. eserlerden oluşan kitap sergiler, resim sergileri açılmalı,sağlık çalışanları korosu konserler vermeli, söyleşiler, konferanslar ve paneller düzenlenmeli, özel ve resmi tüm sağlık kurumları sağlık haftası boyunca ,halka ücretsiz sağlık taraması hizmeti sunmalıdır. İlköğretim okullarında öğrencilere ve öğretmelere hekimler tarafından sağlık eğitimi verilmelidir.
Spor için söylenen”Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözüne ” sağlam insanı ,sağlıklı bilgi ve beslenme yaratır” sözü de eklenmelidir.
Bedenen-fiziken , ruhen ve aklen sağlıklı insanlardan oluşan toplumlar çağdaş toplumlardır.Ülkemizin yetiştirdiği hekimler arasında dünya tıpbına, kültürüne ve sanatına büyük katkılar sağlayan bilim adamları ve sanatçılar her zaman olmuştur.Onları en yüce duygularla selamlamak bir insanlık görevidir. Ünlü bilgin-hekim İbn-i Sinâ’nın(980-1037) dediği gibi:”İlim ve sanat takdir ededilmediği yerden göç eder.”
Özgün şiirlerini dört kitapta toplayan, Prof.Dr.Yaşar Bedük tarafından bestelenen 30′ dan fazla eseri TRT ve Kültür Bakanlığı repertuarlarında yer alan ve sanat müziği korolarında seslendirilen , Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalında başkan ve öğretim üyesi olarak görev yaparak emekli olan şair Prof.Dr. Muharrem Gerçeker’in bir dörtlüğü ile bütün hekimleri ve sağlık çalışanlalarını selamlamak istiyorum:
“Ben baharı mevsim bilirdim/Gözlerin ömür oldu bana/Yılları ümitle yitirdim/Kar olup yağdın saçlarıma.”
14 MART TIP BAYRAMI, tüm sağlık çalışanlarına ve halkımıza bir gün değil hergün huzur ve sağlık getirsin. Bayramlar kutlu, halkımız mutlu olsun…