ULUS DEVLETİ VAR EDEN İSTİKLAL MARŞIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

ULUS DEVLETİ VAR EDEN İSTİKLAL MARŞIMIZ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
İstiklal Marşımız Milli Mücadelenin en zor günlerinde halkın milli duygularını yükseltecek
şekilde marş yazılması için alınan bir karar ile yapılan bir yarışma sonucu seçilmiştir.
Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, yarışma da para ödüllü olduğu için katılmamıştır.
Çanakkale Destanının yazarının bu yarışmaya katılması Atatürk’ün isteği ile dönemin Milli Eğitim
Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından Akif’e iletilmiştir. Ankara’nın soğuk günlerinde
üzerine giyecek paltosu olmayan Akif, para ödülünü kabul etmemiştir. Şiiri yarışmada birincilik
ödülü alıp Meclis kürsüsünde 4 kez büyük bir coşku ile okunmuştur. Akif, bu şiirini kahraman Türk
milletine adamış ve hiç bir kitabına almamıştır. Akif, vatansever bir şairdir. Asıl mesleği olan
veterinerliği bırakmasını bugünlerde anlamak bazıları için zor olabilir. İstiklal Marşı korkma ile
başlar. Türk milletinin hiç bir güçten korkmayacağının simgesidir.
İstiklal Marşımızın Ali Rıfat Çağatay tarafından ilk bestesi yapılmış ve 1930’a kadar
kullanılmıştır. Yapılan ilk beste “marş” formatında olmadığı için 1930’da “marş” şeklinde
bestelenerek günümüze kadar gelmiştir. Ulusların kahramanlıkları ancak ve ancak “marş” şeklinde
bestelenen şiirlerle anlatılabilir. İstiklal Marşımız, milli duygularımızı yüceltmeye yönelikliktir.
“Marş” uluslararası bir müzik türüdür.
Anayasamızın 3. maddesi İstiklal Marşımızın değiştirilemeyeceğini açıkça ortaya
koymaktadır. Bugün sadece gündem değiştirmek için yine Akif’in şiirlerine ve bestesine sığınmak
yanlıştır. Türk milleti İstiklal Marşını sözleri ve bestesi ile içselleştirmiştir. Bunu tartışmaya açmak
büyük şairimiz ve Mehmet Akif’in ve İstiklal Marşımızın bestecisi Zeki Üngör’ün aziz hatırasını
zedelemektedir.
Bağımsızlığımızın simgesi İstiklal Marşımızın "şimdilik" bestesine eleştiri getirenlerin
korkarım ki sonrasında içeriği hakkında da eleştiri getirme ihtimali olabilir.
Ulus devleti var eden İstiklal Marşımız kırmızı çizgimizdir.
Mehmet BALIK
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

Genel Başkanı