2019 İÇİN DİLEKLER

2019 İÇİN DİLEKLER

YAHYA AKSOY
Zaman Telli Turna şiirinde Fikret Sezgin şöyle demekte:”Göze alarak çıktık yolun
yokuşunu,/Saat dursa durdurmaz zamanın akışını,/Sanki bir nefes gibi kimse farkında
değil,/Zaman bir telli turna,gören yok uçuşunu.”
Usta şair Sezgin’in dediği gibi zamanlar uçup gider,yaşam devam eder… Zamanın
fotoğrafını dizelere aktararak tarihe not düşen şairler olmasaydı, hayatı, insanı, zamanı
kim belgeleyebilirdi? Edebiyat, tarihin sözcüsü ve aynasıdır. Zaman uçar, söz uçar yazı
kalır. Şiir olur, roman olur,türkü ve şarkı olur!
Bilim ve teknoloji sayesinde küçülen dünyada, insanlık aynı anı birlikte
yaşamakta.Evrensel birliktelik, sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik tüm sorunları
beraberinde getirmekte. Geçmişi bilerek geleceği düşünenler,irdeleyenler, çizenler,
sahnelere aktaranlar,söze ve yazıya dökenler var.
Fotoğrafı tamamlanan 2018 pek iç açıcı görüntüler taşmamakta.
2019 için dileklerimiz ,düşüncelerimiz , önerilerimiz ve umutlarımız bulunmakta:
İnsan ve toplum öncelikli hizmetler ilk sıralarda yer almalı.Sağlık, adalet,
güvenlik,eğitim,ekonomi ve sanatın toplum hayatındaki yeri, önemi unutulmamalı.Başta
Ankara olmak üzere tüm illerimizde imaj artırıcı, marka geliştirici, hayatî projeler
uygulamaya konulmalı.Gelişen dijital teknolojinin insana,topluma,sektörlere ve ülkeye
yaptığı olumlu ve olumsuz tüm etmenler gündemde tutularak ,bireysel ve toplumsal bilgi
akışı sağlanmalı ve bilinç yaratılmalı. Yerel seçimlerim yapılacağı 2019 yılı yeni umutlara
kapı açmalı.

Darendeli rahmetli Aşık H.İbrahim Güleç’in (Âşık Beryanî) ödül alan”OĞUL” şiirinde ifade
ettiği gibi:

“Bayramda seyranda bu anayurtta
İnsan birbirine sarılır oğul
Barışıp dertleşir sevinçte dertte
Taş taşın üstüne örülür oğul.

Senlik benlik birbirini taşlarsa
Yeni bir onarım yurttan başlarsa
Azimli çalışmak fertten başlarsa
Yerdeki madenler yarılır oğul.

Sanat nerde ise onu kapmalı
Dokuyarak halı-kilim satmalı
Yaptığımız işi sağlam yapmalı
İp ince yerinden kırılır oğul…

İlim tahsil eyle ve tahsil ettir
Hoş bilginin adı edebiyattır
Ölüm hak,mirasta tabi ki haktır
Hak yer isen birgün sorulur oğul.

Sahip çık kimseye verme bir karış
Bu toprak üstünde başlat bir yarış
Fikirle savaş yap fikirle barış
Kılıç en sonunda vurulur oğul.

…Cumhuriyet denen hür iradeyle
Seçip seçiliriz milletçe reyle
Bizde atalardan gelenek böyle
Seven sevmeyene darılır oğul…

Bir bölümünü yazıma aldığım ,yirmi bir dörtlükten oluşan bu şiir, 2019 için dileklerimize
tercüman olmakta…Umudunuz ve dilekleriniz sonsuz olsun…