”Tutuklama tedbiri ölçülü kullanılacak”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni açıkladığı konuşmasına, “Bu belge ile ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz” diyerek başladı.

Erdoğan’ın Beştepe’de açıkladığı, Yargı Reformu Stratejisi’nde iki temel perspektif, dokuz amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor.

Cumhurbaşkanı iki temel perspektifi, ‘demokrasinin güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi’ ve ‘adalet sisteminin işleyişinin iyileştirilmesi’ olarak açıkladı.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Avukatlara yeşil pasaport, hakim savcılara coğrafi teminat
“Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.

Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini genişletiyoruz.

Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacağız.

Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyor, kurulun disiplin kararlarına karşı yargı yolunu genişletiyoruz.

Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getiriyoruz. Coğrafi teminat hakim ve savcıların isteği olmaksızın başka yere tayin edilememesi anlamına geliyor.

Her asliye hukuk mahkemesinin yargı çevresinde bir noterlik kurulması zorunlu hale geliyor.

Hukuk fakültesi beş yıl
Hukuk fakültelerinin eğitim süresi beş yıla çıkartılacak, kontenjanları ise azaltılacak.

Hakim ve savcı yardımcılığı müessesinin getiriliyor olması başka bir yenilik. Mezun olanlar önce yardımcı olacak, ardından yeni bir sınavla mesleğe geçecek. Mesleğe kabuller yardımcılar arasından yapılacak.

Tutuklama ve yargılama…
Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz.

Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz.

Yeterli şüphe kavramı basit şüphe olarak tatbik edilmekte bu da dava sayısını artırmakta. Küçük soruşturmalarda dahi savcılar tarafından dava açılmakta. Şüphelilerin yüzde 52’si hakkında kovuşturmaya yer verilmemiştir. Sistemi mahkumiyet ihtimali az olanlar için açılmaması yönünde geliştirmemiz gerekiyor.

Yeni mahkemeler
Yargı reformu belgesi hem vatandaşlarımızın sisteme güvenini artıracak hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacaktır.

Yatırımcılara mesaj
Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak için özel mahkemeler kuruyoruz.

Siteye değil habere erişim engeli
Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak.

AB’ye bağlılık
Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da, AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz.”