İKTİDARIN HAKEMİNE YANDAŞIN OYUNUNA TESLİM OLMAYACAĞIZ!

İKTİDARIN HAKEMİNE YANDAŞIN OYUNUNA TESLİM OLMAYACAĞIZ!
Bilindiği üzere 1 Ağustos’ta başlayan Sözde Toplu Sözleşme görüşmeleri uyuşmazlıkla
sonuçlanarak görüşmeler Hakem Kuruluna havale edilmiştir. Yandaş konfederasyon üzerine düşen
tiyatroyu fazlasıyla oynayarak sorumluluğu Hakem Heyetine bırakıp meydanlardan kaçmıştır.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklisini
ilgilendiren Sözde Toplu Sözleşmenin, Hakem Kuruluna bırakılmasını ve bu kuruldan çıkacak
kararların kamu emekçilerinin mesleki, ekonomik ve sosyal haklarına olumlu yönde katkı
sağlamayacağından üretimden gelen gücümüzü kullanarak tüm iş yerlerinde 26 Ağustos Pazartesi Saat
13.00’de yarım gün, 27 Ağustos Salı günü tam gün iş bırakma kararı uyguluyoruz.
Kamu emekçilerinin zammını belirleyecek Hakem Heyeti 11 kişiden oluşurken kurulda 4 kişi
sendikalardan, 7 kişi ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Bu haliyle pazarlık masası satış
masasına dönüşmüştür. Yandaş konfederasyon her zaman olduğu gibi yine kamu emekçilerini yüz
üstü bırakmıştır.
Sözde Toplu Sözleşme masasının adaletli olmadığı bildiğimiz gibi Hakem Heyetini de adil
bulmuyoruz. Sözde Toplu Sözleşme masasında yapıldığı gibi Hakem Heyeti Kurulu da; enflasyonu,
vergi dilimlerini, açlığı-yoksulluğu, 3600 ek gösterge talebini, grev hakkını, zam talebini, kamu
emekçilerinin ekonomik, mesleki, örgütsel ve sosyal haklarını, temel gıda ürünlerini ve temel giderleri
yok sayacaktır.
Belirlenen söz konusu kuruldan adil kararlar almasını ve kamu emekçileri lehine kararlar
çıkmasını beklemek akıl tutulmasına yakalanmaktır.
AKP iktidarının, ilk teklifini revize ederek 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için ise yüzde 3+3
zam teklifi etmesi ile Hakem Heyeti Kurulunda kamu emekçilerinin ekonomik ve sosyal haklarına
ilişkin karar çıkması paralel olacaktır.
Yaşam şartlarının ağırlaştığı, işsizlik ve pahalılık koşullarının mutfakları kavurduğu
ülkemizde, doğal gaza, elektriğe, benzine, gıda maddelerine, ulaşıma vs. fahiş oranlarda zam
yapılırken, Türk Lirası Dolar ve Euro karşısında erirken, yurttaşların alım gücü günden güne azalırken
AKP hükümeti, kamu emekçilerine reva gördüğü bu zam oranlarıyla kursağımızdan geçecek
lokmaları saydıklarını göstermektedir.
Hakem Heyetinin, kamu emekçilerinin kölelik koşullarındaki zam oranını 28 Ağustos 2019
Çarşamba günü açıklamasından önce kamu emekçilerinin alın terini ve haklarını savunmak amacıyla
iş bırakma kararlılığımızı AKP iktidarına ve yandaş konfederasyona göstereceğiz.
Ülkemizdeki kriz koşullarının mutfakları yaktığı, tüm çalışanların kemer sıkma politikasına
kurban gittiği, işçinin ve kamu emekçisinin yaşam şartlarının zorlaştığı koşullarda insanca yaşam
şartları için iş bırakıyoruz.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Hakem Heyeti Kurulundan 2020-2021 yılları için
açıklanan Sözde Toplu İş Sözleşme maaş zamlarıyla ilgili hükümleri yeniden gözden geçirmeye ve
zam oranlarının kamu çalışanlarının insanca yaşacakları şekilde yeniden belirlemeye çağırıyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu
Genel Sekreteri
Mücahit DEDE