Siyaset Dili

”Bugün siyasi hayatımızda halkımızın en çok özlediği nitelik seviyeli ve nazik bir siyaset dilidir.Siyasi iletişim ilkemiz nezakettir.”
Bu sözler Gelecek Partisini resmen kuran ve dün kamu oyuna proğramını açıklayan eski Başbakanlarımızdan Ahmet Davutoğlu’na ait.
Uzun zamandır tek adam rejimini andıran bir sistemle idare edilen ülkemizde gerçekten de siyasette nezaket ve karşılıklı sevgi-saygı dilini kaybettiğimizi görüyor ve bunun eksikliğini hissediyoruz.
Birbirlerine akıl almaz itham ve söylemlerde bulunan siyasilerimiz ne yazık ki bunun topluma olumsuz yansıyacağını bile göremiyorlar.
Eğer bu gün toplumda ciddi bir ayrışma ve kutuplaşma var ise bunu baş sorumluları da siyasetçilerimizdir.
Bu bakımdan aşağıya bir bölümünü aldığımız Davutoğlu’na ait şu sözler bizim açımızdan önemli ve değerlidir.
”Siyaset dilimiz insan onuruna ve özel hayatın mahremiyetine saygı temeline dayanmaktadır.
İnsan onuruna doğrudan saldırı niteliği taşıyan tahkir, küçük görme, aşağılama, hakaret ve nefret dili aramızda barınamaz ve hangi gerekçeyle olursa olsun meşru gösterilemez.
Bugün siyasi hayatımızda halkımızın en çok özlediği nitelik seviyeli ve nazik bir siyaset dilidir.
Siyasi muhataplarımız bize karşı hangi dili kullanırsa kullansın bu temel ilkeden taviz vermeyeceğiz.
Eleştirilerimiz samimi ve yapıcı, düşüncelerimiz açık ve berrak bir dille ifade edilecektir.

Siyasi davranış ilkemiz ahlâki tutarlılık ve şeffaflıktır.
Göründüğümüz gibi olup, olduğumuz gibi görüneceğiz.
Kibre karşı tevazuyu, israfa karşı tasarrufu, şahsi çıkara karşı kamu çıkarını savunuyoruz.
Güç ve iktidar sahibi olmak ayrıcalık değil, ağır bir sorumluluktur.
Her türlü açık ve örtülü yolsuzlukla mücadele ve siyasi etik konusunu, ahlâki dokumuzun korunması ve adil gelir dağılımına dayalı sosyo-ekonomik dengenin sağlanması açısından bir zorunluluk ve ön şart olarak görüyoruz.
Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan her türlü işlem, kamu denetimine açık olmalıdır.
Bu ancak şeffaflık ilkesi ile sağlanabilir.
Hem devlet yönetiminde hem de siyasette şeffaflığı ve hesap verilebililirliği kamu ahlakımızın en temel ilkeleri olarak benimsiyoruz.
Sivil toplum kuruluşları her yönüyle şeffaf olmalı, kayıt dışı ekonomi tümüyle tasfiye edilerek finansal kaynak akışlarına tam anlamıyla şeffaflık getirilmeli, hukuki süreçlerdeki görevlendirmeler tam bir şeffaflık içinde yapılmalı, devlet kurumlarında hiyerarşik şeffaflığı yok eden paralel yapılara asla izin verilmemelidir.”

Bu vesileyle mevcut siyasi partilerimiz arasına katılan Ahmet Davutoğlu ve 154 arkadaşı tarafından kurulan Gelecek Parti ye de hoş geldin diyoruz.