EĞİTİMDE UYGULAMA ATÖLYELERİNİN ÖNEMİ

EĞİTİMDE UYGULAMA ATÖLYELERİNİN ÖNEMİ

YAHYA AKSOY

“…Okul,genç kafalara,insanlığı saymayı,ulus ve ülkeyi sevmeyi,bağımsız yaşamayı
öğretir;bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için tutulması gereken en
doğru yolu öğreten okuldur.ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ileriliklerin vakit
yitirilmeksizin yayılması ve gelişmesi gereklidir. En önemli ve verimli ödevlerimiz
öğretim ve eğitim işleridir.Bu işlerde başarıya ulaşmamız gerekir. Bir ulusun gerçek
kurtuluşu ancak bu yoldadır. Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek can, tek düşünce
olarak belirli bir program üzerinde çalışmamız gerekir.İleri ve uygar bir ulus olarak
yaşayacağız…” ATATÜRK
“Aç kapıyı,bekle bizi/Hep beraber gelen biz/Kol kolayız el eleyiz/Yoldayız biz, gelecek biziz
Soran biziz, bulan biziz/Soru biziz, cevap biziz/Merak edip araştıran/Dünyalar keşfedeniz
Oyun biziz, müzik biziz/Koşan biziz, duran biziz/Yürekteki rengi bulup
Hep yeniden resmederiz/Tohum biziz,toprak biziz/Güneş biziz, yağmur biziz
Her gün biraz daha büyüyorken/Çiçeklenip açan biziz/Yarınlarsa hep baktığın
Bir umutsa aradığın/O da biziz, o da biziz.” Nil Karaibrahimgil
“Umut biziz ve gelecek biziz” diyen çocuklarımızın yeteneklerini bilgi, bilinç ve eğitimle
yüceltmeliyiz. Bireyi ve toplumu kalkındırmak için yaparak,yaşayarak,uygulamalı eğitim esas
alınmalıdır. Uygulama bahçelerinde,atölyelerde, laboratuvarlarda ve doğada yapılacak
uygulamalar, eğitimi başarıya ve hedefe ulaştıracaktır.
Yaparak ve yaşayarak uygulamalı eğitim alanında en başarılı örnek ,”Ellerinde nasır,yüzlerinde
nur ,ümitle yarınlara yürüyen, Türkiye’ ye özgü olarak kurulan ” köy çocuklarının okulu , köy
enstitüleri olmuştur. Çağdaş, yeni bir Türkiye yaratmak düşüncesiyle, 17 Nisan 1940
tarihinde 3803 Sayılı Kanunla kuruldu ve 27 Ocak 1954 tarihli 6234 Sayılı Kanunla kapatıldı.Bu
okulların programları değiştirildi ve adı ilk öğretmen okulu olarak belirlendi.
Prof.Dr. Bozkurt Güvenç ,eğitim ve kültür ilişkisini şöyle anlatmakta: “Eğitim yol ise;
kültür, yolcunun hayat boyunca yaşayarak öğrendiklerinin tümüdür.”
Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Öğretmen” şiirinin – “A’dan başlar aydınlık “ dizesinden yola çıkarak
her fırsatta ve her yerde aydınlık fikri ve gerçeğinin altı çizilmelidir.
Ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar örnek uygulamalar yaparak ışık tutmaktalar.
2.Uluslararası Temel Eğitim Kongresi(UTEK-2019), Bodrum’da 23-27 Ekim 2019 tarihlerind, Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim fakültesi ve Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırtma Merkezi ev
sahipliğinde,çok sayıda üniversitenin iş birliği ile yapıldı.
Kongrenin amacı, temel eğitim çatısı altında yer alan ilkokul eğitimine ve okul öncesi eğitimine
yararlı olacak bilimsel çalışmaları, araştırmaları, uygulamaları ve deneyimleri paylaşmak olarak
belirlenmiş.
Kongrede, bu alanda çalışan öğretim üyelerini, öğretmenleri, öğrencileri ve MEB yetkililerini bir
araya getirerek bilimsel ve sosyal iletişimi üst düzeye taşımak için işbirliği ve eş güdümü
sağlayarak yeni bakış açıları oluşturmak amaçlanmıştır.
Son istatistiklere göre: Büyükşehir yasası ile 34 bin 247 köy okulu 5 yılda eritildi.Yurt genelinde
18 bin 335 köyde,açık okul 6 bin 845’e,öğrenci saysısı 587 bine indi.Bu yıl 326 köy okulu daha
kapatıldı. Köyden kente taşınan öğrenci saysısı 1.2 milyona ulaştı.Köylerin büyük
çoğunluğundaki ilk okullarda var olan uygulama bahçeleri bakımsız halde.Bu alanlar mutlaka
ağaçlandırılarak değerlendirilmeli.
Boğazlıyan Oğulcuk Köyünde ilkokulu kuran ve yöneten,Pazarören köy enstitüsü ilk
mezunu baş öğretmenimiz Hamdi Ünal, 20 dönüm arazi üzerinde kurduğu okul

bahçesinde her türlü tarım ürününden örnek alanlar üzerinde uygulamalar yaparak
çocukları eğitirdi. Yıllar sonra hasta yatağında yaptığı listede, yetiştirdiği çocuklardan iki
bakanlar kurulu çıkabileceğini heyecanla ve büyük bir gururla bizlere
göstermişti.Kendisini rahmet ve şükranla anıyorum.
Diyarbakır Sur İlçesi Kumrucuk Köyü’nde uygulamalı eğitim sistemini hayata geçiren ”
…Hayat ders kitaplarından değil,uygulamalı öğreniliyor ve Aziz Sancarlar köylerde gizli ”
diyen başarılı öğretmen Hasan Kartal,güzel örnekler vermekte.Kutluyoruz.
Bilgiyle ve bilinçle teknolojiyi almak ve yaygın bir şekilde toplum hayatı için kullanmak
durumundayız. Geleceğin aydınlık olmasını sağlayacak. Öğrenciler,gençler, öğretmenler,
veliler hep birlikte elele vermelidir. Geleceğimizi gençler şekillendirecekler. Bilim ve
teknoloji projeleri üretme yarışına girmeliler.
Dünyada eğitim teknolojileri kongreleri düzenlenmekte. Dijital bir dönemin yaşandığı
günümüzde, bu alanda yetkili ve sorumlu olanlara büyük ve önemli görevler düşmekte.
Sabancı Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı “YARINI İNŞA ET” projesi
başlatmıştır. Proje kapsamında 4 farklı şehirde(Adana,Trabzon, Konya, Mardin) 750 genç
,AKILLI ŞEHİRLER, ÇEVRE VE ENERJİ alanında sorunlara teknolojik çözümler üretecek.
150 öğretmene elektronik eğitimleri verileceği açıklanmıştır.
Bu projenin tüm ülke genelinde uygulanması için çalışmalar yapılmalıdır. TUBİTAK bu
alanda çalışmalarını yaygınlaştırmalıdır. MEB ve üniversiteler işbirliği yurt genelinde
yerine getirilmelidir. Bütün illerde bulunan üniversiteler çevrelerindeki ilk ve orta
öğretime projeler ve uygulamalar konusunda ışık tutmalıdır.
Çocukların iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmek, yaparak ve yaşayarak
öğrenmelerine katkılar sunmak amacıyle İstanbul Rahmi.M Koç Müzesi eğiitim atölyeleri
onbir farklı dalda çalışma başlatmış bulunmakta. Bu anlamlı ve yararlı örnekler, tatil
dönemlerinde yurt genelinde yaygınlaştırılmalı.
Büyük önder Atatürk’ün ifadesiyle; “Milletimizi gerçek hedefine,saadet hedefine ulaştırmak için iki
orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini
yoğuran irfan ordusu…Bu iki ordunun ikisi de hayatîdir.”
Toplumların gelişmesinde bilginin,düşüncenin, üretimin,becerinin ve uygulamalı eğitimin
önceliği ve önemi her zaman önemini korumaktadır.Çocuklar geleceğimizdir.

YAHYA AKSOY