KAZIM KOYUNCU HOPA’DA MEZARI BAŞINDA ANILDI

KAZIM KOYUNCU HOPA’DA MEZARI BAŞINDA ANILDI
Hopa'lı sanatçı Kazım Koyuncu ölümünün 15.inci yıldönümünde Pançol
köyündeki mezarı başında anıldı

Haber:Hayati Akbaş

HOPA-Hopa'lı sanatçı Kazım Koyuncu ölümünün 15.inci yıldönümünde Pançol
köyündeki mezarı başında anıldı. Anmaya çok sayıda Kazım Koyuncu sevenler
katıldı.
Anma Kazım Koyuncu anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Daha
sonra Kazım Koyunu dostları söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Hopa
Belediye Başkanı Taner Ekmekçi’de anmaya katılan isimler arasındaydı.
Hasan Bilgin ve Halkevleri adına Atakan Asillbay’ın konuşması ardından
Emekli İlköğretim Müfettişi Hasan Azaklı’da birer konuşma yaptılar.
2 (32)kazım koyuncuYapılan
konuşmalarda Kazım'ın enternasyonalist bir kişi olduğunu, bu tutumunu da müziğine
yansıttığını, sadece Lazca müzik yapmayıp kardeş halklar olan Hemşince ve
Gürcücede şarkılar söylediğini ifade ettiler.
Kazım'ın çevreye karşı bir sanatçının göstermesi gereken duyarlılığı
gösterdiğini, Karadeniz otoyolu için denizin doldurulup doğanın tahrip edilmesine
karşı mücadele ettiği de yapılan konuşmalarda dile getirildi.
Pandemik durum nedeniyle sosyal mesafe gözetilerek yapılan anma anıt
mezar başında yapılan konuşmaların ardından sona erdi.