“OY MOY” VE UMUT

“OY MOY” VE UMUT

Ferruh SİDAR

Ülkesi adına -bir türlü- umut oluşturamayan düşünürlerin ıstırabı kısa vadede bitecekmiş
gibi görünmüyor.
İç ve dış ilişkilerde derin yaralar açıp, rejimi ve onun kurumlarını bozarak iş göremez hale
getiren bir yönetimin kendi kendini yok edişine bel bağlayan muhalefetle işimiz çok zor
doğrusu.
Muhalefetin yıllarca sınanan beceriksizliği sürüyorken hiçbir düşünürün geleceğe yönelik
iyimser öngörüsüyle karşılaşmayacağız doğal olarak.
İktidardaki partilerin düşen oyları etkili bir biçimde muhalefet partilerine yansımamışken
ve de kararsızların oranı değişmemişken; dahası, referandumdan itibaren bu güne kadar
geçen sürede “hayır” bloğunun Türkiye’yi nasıl düzlüğe çıkaracağına dair hazırladığı müşterek
bir rapor bulunmuyorken ortalıkta, insan nasıl iyimser olabilir ki?

Fotoğraf yukarıdaki gibiyse de, yaşam; hissettiğimiz her türlü baskıya rağmen, sürüyor bir
şekilde.
Ve insanlar sürdürmek için varlığını -kendisi ve ülkesi adına- umutlanmak zorunda.
Örneğin iktidar karşıtı (Laik, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü önceleyen) herhangi biri “en
eğitimli” Z kuşağına bel bağlayarak; kısa vadede olmasa bile, orta ve uzun vade için hayaller
kurabilir.
2023 seçimlerinde -çoğunlukla- ilk kez oy kullanacak olan bu kuşak; insan hakları, hayvan
hakları ve cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda son derece duyarlı. Haklar bakımından ise
eşitlikçi bir anlayış söz konusu. Dil, din, ırk ve cinsiyet gibi şeyler önem arz etmiyor onlar için.
Demokrasi, düşünce özgürlüğü, adalet, liyakat, sanat gibi kavramlar Z kuşağının % 76,4’ü
için çok değerli. Ve bu kuşağın % 78,6’ı AB’yi destekliyor.
Z kuşağının % 86,7 si kendi iradeleri ile oy kullanıyormuş, ebeveynlerinin etkileri asla söz
konusu değilmiş. Ve de bu kuşağın % 68,7 si, kendini herhangi bir ideolojik guruba veya
partiye yakın görmüyormuş; genellikle beğenmiyormuş mevut siyasi partileri… (Gezici Araştırma
Merkezi)

BBC Türkçe’nin 01 Temmuzdaki değerlendirmesine göre siyasi partiler Z kuşağının oyu
peşindeymiş. Ve stratejilerini özellikle bu kuşak etrafında konumlandırmaya başlamışlar.
“Bu duruma paralel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Haziran’da, Yüksek
Öğretim Sınavı tarihinin önce ertelenmesi sonra da öne alınmasını eleştiren bu genç kuşakla
video konferans aracılığı ile bir araya gelmişti. Ancak gençlerin olumsuz eleştirileri ve ‘Size oy

moy yok’ ifadeleri üzerine YouTube’da yorumlar (beğenmeme seçeneğinin yüz binlerce kez
tıklanması nedeniyle) kapatıldı.”

Yukarıdaki gelişme yüzünden AKP kalemşorlarının, özellikle Engin Ardıç adlı ağzı bozuk
gazetecinin aşağılayıp hakaret ettiği bu kuşaktan iktidar partilerine; video konferansta da
görüldüğü gibi, oy çıkmayacağı çok açık…

2023 seçimlerinde Z kuşağı oy oranının % 20’ ye ulaşacağı düşünüldüğünde Cumhuriyet
Halk Partisi’nin; diğer muhaliflerle birlikte, akılcı politikalarına gerçekten ihtiyacı var bu
ülkenin.

Ferruh SİDAR

FS/10.10.2020