Ekonomi ve hukukta reform vaadi !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale geldi” diyerek ekonomi ve hukukta reform vaadinde bulundu.
AKP’nin, Tekirdağ il kongresindeki konuşan Erdoğan şunları söyledi:
*Ülkemizin içinden geçtiği dönemi dikkate alarak ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.

*Hukuk devleti ilkesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, yeni reform paketi hazırlıklarımız devam ediyor.

*Önümüzdeki yılın ilk aylarında bunlara öncelik tanınmasına özel önem göstereceğiz.
*Temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar ilave hükümleri istişareyle eylem planına derz edeceğiz.

*İlk hedef enflasyonu süratle tek haneli rakamlara çekmek. Ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmeyi hedefliyoruz.

*İstihdam yaratacağız. Bir kez daha yerli ve yabancı sermayeyi yatırım yapmaya davet ediyorum.

İstikrar vurgusu

*Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere üç sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız.

*Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı.